header

Sběr drobného hliníkového odpadu

Sběr drobného hliníkového odpadu

Za novou branou (horní brána směrem k autobusu)a můžete do šedivého kontejneru odkládat drobný hliníkový odpad (víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, alobal atd..).

Takto nasbíraný hliníkový odpad bude odeslán k recyklaci firmě Alutherm CZ.
Pomozte nám sbírat a recyklovat tuto na těžbu a výrobu náročnou surovinu!

kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba