EmailTisk

Semináře pro pedagogy

Semináře pro pedagogy na Toulcově dvoře jsou z valné části akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou tedy započitatelné do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na závěr akreditovaného semináře obdrží účastníci osvědčení o absolvování, které obsahuje i číslo akreditace MŠMT.

  • Na všechny semináře je nutná rezervace! Přihlašovací formulář najdete v detailním popisu akce.
  • Na základě přihlášky bude vaší škole vystavena faktura.
  • Chcete, aby Vám plánované akce chodily automaticky na Váš e-mail? Nahlašte se k odběru novinek a akcí podle cílové skupiny!.
  
Obrázek Datum Kategorie
Úvod do etologie volně žijících zvířat Čtvrtek 24.4.2014 / Úvod do etologie volně žijících zvířat / 14:00 - 17:00

Etologie se zabývá studiem chování živočichů.
Na semináři se budeme věnovat vrozeným i naučeným složkám chování, vývojem vzorců chování a jejich významem pro přežívání daného druhu ve volné přírodě. Získané znalosti můžeme uplatnit nejen ve výuce. Poznatky lze využít v projektech k zachování populací původních nebo přesídlených druhů i v bezprostředním okolí lidských sídlišť. Etologie má velký význam pro chov zvířat v záchranných stanicích, zoologických zahradách, ale i pro ochranu ohrožených druhů ve volné přírodě.
 

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy, lektory EVP a volnočasových aktivit
Semináře pro pedagogy
Odborné semináře
Úvod do etologie hospodářských zvířat Čtvrtek 15.5.2014 / Úvod do etologie hospodářských zvířat / 14:00 - 17:00

Chováním hospodářských zvířat v souvislosti s využitím poznatků v praxi se zabývá aplikovaná etologie. Na semináři se seznámíme s typy chování zvířat a jejich zákonitostmi. Zjistíme, jestli mají lidé možnosti ovlivňovat chování zvířat. Objasníme si odchylky v chování zvířat ve vztahu k podmínkám chovu, budeme se věnovat životním potřebám hospodářských zvířat s cílem dosažení welfare (životní pohody) pro zvířata a zajištění etiky chovu.

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy, lektora EVP a volnočasových aktivit
Semináře pro pedagogy
Odborné semináře
Environmentální výchova ve Waldorfské pedagogice Čtvrtek 22.5.2014 / Environmentální výchova ve Waldorfské pedagogice / 09:00 - 14:00

V tomto semináři se účastníci seznámí s obecnými principy Waldorfské pedagogiky, s vývojovými fázemi dítěte v prvním sedmiletí a hlavními metodami práce s dětmi. Budeme se zabývat denním rytmem a řádem ve WMŠ, bude objasněna role učitelky a význam  prostředí, ve kterém se děti pohybují.

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy MŠ
Semináře pro pedagogy
Cyklus seminářů pro pedagogy
Učení hrou a prožitkem J.Cornella - EVP Žabí putování Pátek 13.6.2014 / Učení hrou a prožitkem J.Cornella - EVP Žabí putování / 09:00 - 12:00

Na ukázce ekologického výukového programu (EVP) Žabí putování a  jeho následném rozboru se účastníci semináře seznámí s modelem Josepha Cornella Učení hrou a prožitkem a metodou tzv. plynulého učení. Tato metoda je zaměřena především na rozvíjení environmentální senzitivity, její autor J. Cornell je dnes jednou z nejuznávanějších autorit v oblasti environmentální výchovy.

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy MŠ
Semináře pro pedagogy
Cyklus seminářů pro pedagogy
Příklady dobré praxe Čtvrtek 25.9.2014 / Příklady dobré praxe / 09:00 - 14:15

V rámci semináře vystoupí se svými příspěvky 3 paní učitelky/ředitelky MŠ, které se dlouhodobě věnují environmentální výchově ve školce, a podělí se s účastníky o své bohaté zkušenosti. Každá lektorka představí pojetí EV v její školce, popřípadě úspěšný projekt či integrovanou tematickou výuku (tvorba přírodní zahrady; lesní mateřská škola). Účastníci semináře získají inspiraci, nové informace a dovednosti.

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy MŠ
Semináře pro pedagogy
Cyklus seminářů pro pedagogy
Environmentální výchova v programu Začít spolu Středa 22.10.2014 - Čtvrtek 16.10.2014 / Environmentální výchova v programu Začít spolu / 09:00 - 13:00

Představení programu Začít spolu (ZaS ):  hlavní principy a východiska programu. Ukázka práce s dětmi ve vzdělávacím programu Začít spolu. Sebezkušenostní dílna.

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy MŠ
Semináře pro pedagogy
Cyklus seminářů pro pedagogy
Psychologie vztahu k přírodě Úterý 11.11.2014 / Psychologie vztahu k přírodě / 09:00 - 14:00

O Eskymácích se vypráví, že mají pětatřicet výrazů pro různé druhy sněhu. Co my, kolik máme v ekovýchově slov pro různé druhy vztahu k přírodě? Umět trefně vystihnout vztah k přírodě se přitom hodí - lépe pak rozumíme dětem, lépe se formulují a naplňují cíle ekovýchovy, lépe se domluvíme s kolegy a kolegyněmi.

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
Semináře pro pedagogy
Cyklus seminářů pro pedagogy

COM_REDEVENT_EXPORT_RSSCAL