Dětičky a příroda > Z úst moudrých
logo_TD Dětičky a příroda
Roční inspiromat
My a příroda měsíc po měsíci
Kaleidoskop námětů
Bioreceptář
Zdravá lékárna
Ekologická domácnost
Český rok v pranostikách, písních a říkadlech
Fotogalerie z naší činnosti
Víte, že ...?

Z ÚST MOUDRÝCH O PŘÍRODĚ

"Květiny jsou hvězdami země
a hvězdy jsou květinami nebes."

Paracelsus"Když poznáváme přírodní sílu, která řídí tělo,
vykonáme všechno pro blaho živočišného tvora."

Galenos"Když miluješ svou vlast, nesmíš o to mluvit,
ale udělej něco kloudného."

Masaryk"Lékař uzdravuje, příroda léčí."

Hippokrates
Nejedna studánka malá
se o pramínek bála,
aby nezapadl do kalu,
do bahna a kamení,
tak jako člověk do soužení,
ani trochu vláhy by z ní nezbylo.

Vždyť každá studánka v lese
na hladině nebe nese.
Kdyby jí nebylo
o zem by se rozbilo.

Z Otvírání studánek M. Bureše"Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka
i jako odměna".

Ralph Waldo Emerson
"Štěstí lze dosáhnout daleko snadněji,
než si mnozí myslí.
Lidstvo jen musí nejdříve znát zákony, které jsou ve stvoření.
Žije-li podle nich, pak musí být šťastné!"

Abd-ru-shinVe spisku E. Fillera "Vodou to začíná ..." se dočítáme o životě Viktora Schaubergera, génia, jehož životním krédem pro působení člověka v přírodě bylo "kapieren und kopieren" (pochopit a napodobit) :
Základní Shaubergerovou tezí bylo, že člověk nikdy nemůže vodu regulovat ze břehu, protože voda si tyto břehy staví sama - vždy podle svého druhu . V padesátých letech psal například: " Tak musí přijít, co už prožívají Švýcaři, kteří nejprve všechny nějak použitelné toky řek poslali za účelem své plné elektrifikace skrz vysootáčkové tlakové turbíny a pak všechny břehy, pokud se jednalo o hydraulické zástavby řek a bystřin, vycementovali. Tím zničili veškeré síly jak při rozšiřování a rozmnožování nejen v již odtékající vodě, ale vlivem převrácených kreativních účinků i v podzemní vodě. V těchto nemocných řekách začíná odumírat veškerá zvířena, ryby, raci a nechoroboplodný svět bakterií a to díky nedostatku pro život potřebných budujících a pohánějících energií. ... Malá chyba v pohybu, někde způsobená regulací břehů, která byla v nesouladu s přírodou a proto chybná, vyvolala řetěz reakcí ohrožujících vývoj. Jejich příčiny dosud nikdo neodhalil, a proto zlo bez překážky neustále sílilo."Dále o nepřirozeném stylu moderního zemědělství: "Naše moderní technika se chová jako zemědělec, který na jaře zasadí do země 7 brambor, a na podzim sklidí jednu.""Forma pohybu, která tvoří, vyvíjí, zušlechťuje a buduje, je pohyb po cykloidní prostorové křivce, spirálový pohyb z vnějšku dovnitř ve směru centra pohybu - dostředivý pohyb. V přírodě nalezneme tento pohyb všude tam, kde pracují budující síly: ve spirálních mlhovinách ve vesmíru, v pohybu našeho planetárního systému, v pohybu přirozené vody, krve a míz. Rozkladná , uvolňující forma je naopak odstředivá. Ta nutí pohybující se části z centra ven směrem k periferii(okraji). Je to přímý pohyb. Částečky v předmětu jsou doslova vyvrženy z centra ven k periferii. Předmět je uvolněn, rozplynut a rozložen. Příroda používá tento pohyb, aby rozložila opotřebované komplexy, aby pak z jednotlivých zlomků znovu složila pomocí koncentrujícího pohybu nové formy, nové celky. Dostředivý, cykloidní, spirálový pohyb odpovídá klesající teplotě, kontrakci a koncentraci. Odstředivý pohyb odpovídá rostoucí teplotě, teplu, roztahování, expanzi a explozi. V přírodě se neustále střídají obě formy pohybu, budující princip ale musí převažovat, aby vývoj mohl vůbec proběhnout."

Viktor Schauberger
"Koho neuzdraví lékař, toho uzdraví příroda".

Hippokrates"Největším dobrem je žít podle přírody".

Cicero
"Kdykoliv cestovatel vnikne do odlehlých končin, kde lidé lovci jsou neznámi, nalezne divoká zvířata zpola krotká, velmi málo se strachující člověka, kterého si obyčejně zvědavě prohlížejí ze vzdálenosti několika kroků. Ale velmi brzy poznají, že člověk je jejich nejhorším nepřítelem, a prchají před ním, jak ho jen uzří. A vyžaduje dlouhého času a práce, chceme-li si znovu získati jejich důvěru."

T. E. Seton - z předmluvy ke knize Děti divočiny doma"Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna nejvzácnějších vlastností člověka."

J. A. Komenský
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové nádherné vydání.

H. CH. Andersen"Příroda ve své dokonalosti, odpovídající zákonitosti ve stvoření, je nejkrásnějším darem Božím, který dal Bůh svým tvorům! Příroda může přinášet jenom užitek, pokud není změnami pokřivena a uvedena na falešné cesty pozemskými lidmi, kteří chtějí všemu lépe rozumět."

Abd-ru-shin - Ve světle pravdy (Příroda)
Jak maličká část nekonečného a nesmírného času je každému vyměřena! Vždyť než se naděješ, zmizí v neviditelnu. Jak skromná část celého vesmíru! Jak skromná část světové duše! Na jak nepatrném kousíčku z prostoru celé země se plazíš! Když o tom všem uvažuješ, nepokládej pošetile nic za důležité než to, abys nednal tak, jak tě vede tvá přirozenost, a trpěl, co ti přináší společná příroda.

Marcus AureliusNebudeš-li hleděti při každém svém činu za všech okolností k svrchovanému cíli přírody, nýbrž se od něho odvrátíš při svém odmítání nebo při volbě k nějakému jinému měřítku, nebudou se tvé činy shodovat se zásadami zdravého rozumu.

Épikuros 341