toulcak

Návštěvní řád

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás v areálu Toulcova dvora. Byli bychom rádi, aby se každý z Vás vždy rád do dvora vracel a čas u nás strávený mu byl příjemný. Prosíme proto o dodržování těchto základních pravidel.
 • Areál je pro veřejnost otevřen od 8.00 do 18.00 hodin.
 • Skupiny nad 10 osob mohou Toulcův dvůr navštívit jen po dohodě s pracovníky Infocentra (kontakt: info@toulcuvdvur.cz nebo 272 660 500).
 • V celém areálu i ve vnitřních prostorách je zakázáno kouření.
 • Za děti do 15 let pohybující se samostatně v areálu zodpovídají jejich rodiče.
 • Na Toulcově dvoře probíhají výukové programy. Prosíme Vás, nepřipojujte se ke skupinám s lektorem.
 • Připravené pomůcky v areálu jsou určené pouze pro výuku, prosíme nepřemisťujte je.
 • Zvířata se pasou v ohradách v celém areálu. Prosíme, dodržujte bezpečnou vzdálenost a nedotýkejte se jich.
 • Dodržujte zákaz krmení zvířat!
 • V areálu jsou umístěny včelí úly - dodržujte bezpečnou vzdálenost!
 • Ochraňujte zeleň! Používejte stávajících cest, nevyšlapávejte další cestičky!
 • Psy držte výhradně na vodítku, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky či jiná zvířata!
 • Chovejte se tiše, respektujte klid volně žijících živočichů!
 • Dodržujte bezpečnost a nevstupujte na staveniště!
 • V areálu je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky!
 • Dbejte pokynů našich pracovníků a informačních tabulek!
 • Je zakázano poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek Zapsaného spolku Toulcův dvůr. K případům sprejerství a vandalství bude přivolána Police ČR a budou posuzovány jako trestný čin podle § 228 Trestního zákona!
 • Oznamte pracovníkům areálu případy porušování návštěvního řádu a situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat!
 • Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí!
Přejeme Vám příjemný pobyt na Toulcově dvoře.

Kontakty:

Návštěvní řád
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X