header

Farma hospodářských zvířat

Farma hospodářských zvířat Na Toulcově dvoře se nachází farma s domácími zvířaty. Farma je využívána pro ekologickou výchovu v rámci výukových programů, seminářů a kroužků. Své nezastupitelné místo má při pracovních a sociálních terapiích našich klientů – osob s postižením. Výchovu se zvířaty má ve svém programu také Mateřská škola Semínko.

Na farmě probíhá projekt Noemova archa (ekologická výchova s využitím našich původních plemen).
V rámci tohoto projektu se snažíme napomoci zachování agrobiodiverzity a zachránit původní česká plemena hospodářských zvířat.
Naše zvířata patří do programu uchování genových zdrojů, každoročně odchováváme mláďata, většina z nich se zapojuje do dalšího chovu. Většina zvířat je zařazena do kontroly užitkovosti, můžete je potkat na výstavách v celé ČR. Často přivezeme z výstavy čestnou cenu nebo pohár.

 

Otevírací doba:

Farma je přístupná veřejnosti zdarma každý den od 8:00 do 18:00. Zvířata jsou ve výbězích v závislosti na počasí.

Z návštěvního řádu:

  • Pro nenahlášené skupiny větší než 10 lidí je areál přístupný pouze ve všední dny odpoledne a o víkendech. Pokud chcete navštívít areál se skupinou v dopoledních hodinách, je nezbytné domluvit se na telefonu: 271 750 548271 750 548. V dopoledních hodinách probíhá v areálu řada výukových programů a není možné areál navštívit bez včasné předchozí domluvy.
  • Vstup je zpoplatněn pouze v době konání velkých sobotních akcí (dožínky, jarmarky apod.).
  • Zvířata se pasou v ohradách i uvázaná mimo ně. Prosíme, dodržujte bezpečnou vzdálenost a nedotýkejte se jich. Dodržujte zákaz krmení zvířat!

Přečtěte si celý návštěvní řád >>>

Související stránky:

Farma hospodářských zvířat

Kontakty:

Tuto aktivitu podporují

kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba