toulcak

Programy jezdeckého klubu

Programy jezdeckého klubu

Přímý kontakt s koněm je zdrojem mnoha zážitků, je inspirující a motivující. V rámci činnosti našeho jezdeckého klubu jsme pro vás připravili programy, ze kterých si vyberou malí i velcí.

V nabídce máme jezdecké lekce pro děti i dospělé a jezdecko-chovatelské kroužky pro děti a mládež. Pracujeme formou jezdecké školy, s našimi členy pracujeme dlouhodobě a snažíme se, aby jejich jezdecké vzdělání bylo komplexní. Proto do lekcí zařazujeme i výuku teorie, etologie, welfare, biologie koní, atd. Pro to všechno jsme si zavedli souhrnný název „koňověda“.

Těší náš Váš zájem o přihlášení do našich programů (viz. níže). V našich programech je momentálně obsazeno, ale pokud se chcete zapsat do pořadníku čekatelů, vyplňte prosím následující dotazník.

Typy programů, které nabízíme:

1) Jezdecké kroužky

Program jezdeckých kroužků (JK) je určen pro děti od 9 let, mládež i dospělé. Výuka je přizpůsobena schopnostem jezdců, pracujeme v různých jezdeckých kategoriích od začátečníků, mírně pokročilých až po zkušené. Velká pozornost je věnována kvalitě sedu, uvolnění, rovnováze, vytvoření pohybového dialogu, uvědomělé práci s tělem, koordinaci pohybu, jemným pomůckám aj. Výuka probíhá na jízdárně nebo v terénu. Pokročilejší a zkušenější jezdci zdokonalují svoji jízdu v kroku, v klusu i ve cvalu, pracují na kavaletách, věnují se skokové gymnastice i jízdě v náročnějším přírodním terénu.

2) Jezdecko-chovatelské kroužky

Program jezdecko – chovatelských kroužků (JCHK) je určen pro děti od 11 let s jezdeckými zkušenostmi. Kroužky probíhají každý všední den od pondělí do pátku od 16.00 do 19.30 hodin. Člen dochází pravidelně jednou v týdnu na vybraný kroužek. Jeho program tvoří jezdecká lekce v trvání ¾ nebo 1 hodiny, která probíhá na jízdárně nebo v terénu. Zbývající čas je věnován péči o koně a další teoretické i praktické výuce z oblasti etologie, welfare chovu a výcviku koní a jezdectví.

3) Kontaktní ježdění

Program kontaktního ježdění (KJ) je určen pro děti od 6 let. Lekce probíhají na jízdárně nebo v terénu jednou týdně a trvají 30 minut. V tomto typu programu je nutné, aby jeden z rodičů koně vodil, nebo si rodič zajistil vodiče. V této dovednosti bude v úvodních lekcích patřičně zaškolen podle zpracované metodiky našeho provozu. Tato příprava je velmi důležitá nejen s ohledem na bezpečnost jezdců, ale i pohodu koní a optimální spolupráci s nimi. Během lekce se jezdci i vodiči věnuje zkušený lektor.

Malý jezdec se učí základům správného sedu, uvolněnosti, pohybu v rytmu, prostřednictvím jednoduchých cvičení se cíleně rozvíjí rovnováha a koordinace pohybů. Seznamuje se s koněm, získává k němu vztah a důvěru, učí se vnímat jeho projevy a potřeby. Dovednosti využije v navazujících jezdeckých programech.

4) Kontaktní ježdění pro pokročilé

Program kontaktního ježdění pro pokročilé (KJP) je určen pro děti od 8 let. Lekce probíhají na jízdárně nebo v terénu jednou týdně a trvají 45 minut. KJP metodicky navazuje na Kontaktní ježdění a je připraveno pro děti, které u nás tyto lekce navštěvovaly. Je přípravou pro vstup do lekcí jezdeckého klubu. Zaměřujeme se především na sed jezdce, uvolnění, rovnováhu, vytvoření pohybového dialogu, uvědomělou práci s tělem, koordinaci pohybu, jemné pomůcky aj. Výuka probíhá v kroku i v klusu na jízdárně nebo v terénu. V terénu je rodič v roli vodiče, na jízdárně začínáme postupně zařazovat výuku bez vodiče.

5) Svezeníčko pro nejmenší

Program svezeníčko pro nejmenší (SPN) je určen pro jezdce od 5 do 6 let. Lekce probíhají v terénu jednou týdně a trvají 30 minut. V tomto typu programu je nutné, aby jeden z rodičů koně vodil, nebo si zajistil vodiče. V této dovednosti bude v úvodních lekcích patřičně zaškolen podle zpracované metodiky našeho provozu. Tato příprava je velmi důležitá nejen s ohledem na bezpečnost jezdců, ale i pohodu koní a optimální spolupráci s nimi. Během lekce se jezdci i vodiči věnuje zkušený lektor.

Malý jezdec se seznamuje s koněm, získává k němu vztah a důvěru, učí se vnímat jeho projevy a potřeby. Učí se základům správného sedu, uvolněnosti, pohybu v rytmu. Nabyté dovednosti využije v navazujících jezdeckých programech.

6) Výcvik pro začínající jezdce

Program výuky pro začínající jezdce (VZJ) je určen pro děti od 9 let. Tento typ programu je zaměřen na začátečníky. Lekce kombinuje teoretickou a praktickou přípravu. Probíhá celkem jednu hodinu. Z tohoto času účastník stráví minimálně 30 minut v koňském sedle. Teorie zahrnuje základy péče o koně - čištění koní, sedlání, uždění, ale také informace o stavbě koňského těla, krmení aj. Tento výcvik doporučujeme jako přípravu pro vstup do jezdecko-chovatelského kroužku určeného pro děti od 11 let nebo pro pokračování v našich navazujících typech jezdeckých programů.

  

kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X