toulcak

Historie

Historie Toulcův dvůr je unikátním nejen díky své farmě a přírodnímu areálu, ale také díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až do středověku. První zmínka o dvoru v Hostivaři je z 11. června 1362. Tehdy ho dostal spolu s rychtou a vsí do zástavy od sázavského opata Vojtěcha rychtář Petřík z Lešťan. Tvrz v centrální části dvora po dlouhá léta náležela Sázavskému klášteru. Celá Hostivař poté patřila nejvyššímu purkrabství, spravovali ji stavové Království českého a roku 1866 se stala majetkem "obce království Českého".

Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem zemského (po první světové válce zestátněného) hospodářského dvora čp. 32 byl pan František Toulec. Byl to velmi moudrý hospodář, laskavý člověk, který nenechal žádného pocestného odejít bez pohoštění. Proto nese dvůr jeho jméno.

V 60. letech dvacátého století dostal dvůr do správy Státní statek Praha. Zřídil zde velkovýrobnu krmných směsí a bývalé stodoly přestavěl na průmyslový objekt. Dne 11. května 1992 vyčlenila vláda ČSFR areál Toulcova dvora pro neziskové ekologicko výchovné účely a převedla ho do vlastnictví města Prahy.

Areál Toulcova dvora je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Jako součást původní zástavby osady Hostivař leží na území Městské památkové zóny Hostivař vyhlášené v r. 1993.

Následující časová osa nabízí nejdůležitější události Toulcova dvora.
Projděte se s námi časem:


1994

 • zahájení činnosti Ekologického centra Toulcův dvůr
 • ředitelkou Toulcova dvora se stává zakladatelka Mgr. Emilie Strejčková
 • začíná oprava části „dvorec"

1995

 • slavnostní otevření areálu
 • zpřístupnění sklepa a sýpky
 • první velká akce pro veřejnost – Biojarmark
 • startují ekologickovýukové programy
 • Toulcův dvůr ožívá drobnými hospodářskými zviřaty

1996

 • výměna inženýrských sítí a práce na dvorci a stajích
 • první oslavy Dne Země
 • zahájení tradice letních táborů

1997

 • v rekonstrukcí procházejících stájích je úspěšná výstava "Les v hodině 12"
 • otevřen klub matek Mateřídouška
 • první mezinárodní pracovní kemp, jehož tradice byla zachována i v několika následujících letech

1998

 • ukončením rekonstrukce objektu stáje byl zahájen provoz multifunkčního sálu
 • obnovení tradice Masopustu v Hostivaři
 • špýchar ožívá expozicí o vývoji planety a výstavou selského nářadí

1999

 • příjezd prvních koní a otevření jízdárny
 • zahájení činnosti Sdružení SRAZ na Toulcově dvoře

2000

 • otevřena naučná stezka areálem
 • v areálu vybudována slovanská polozemnice
2001
 • zahájení projektu „Noemova archa" s původními českými plemeny domácích zvířat
 • první pražská konference M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)
 • zahájení provozu ubytovny ve střední části stodol
2002
 • Toulcův dvůr hostí celostátní veletrh výukových programů
 • rekonstrukce jídelny a kuchyně
 • svůj pravidelný každodenní provoz zahajuje jídelna Toulcova dvora
2003
 • ředitelem se stává Ing. Leoš Stibor
2004
 • přejmenování na Středisko ekologické výchovy (z původního Ekologického centra)
 • nové logo Toulcova dvora
 • záhájení provozu Mateřské školky Semínko
 • zcela novou tvář má vstup do areálu od autobusové zastávky
 • součástí oprav sýpky bylo vybudování prostoru pro krámek na dvorečku
 • velká výstava „Kroje a výšivky"
2005
 • na základě konkurzu byla vybrána stávající ředitelka Toulcova dvora Ing. Rostislava Křivánková
 • pan František Toulec, syn prvorepublikového nájemce, oslavil na Toulcově dvoře 80. narozeniny
 • "Dožínky na Toulcově dvoře" a "Biojarmark", který byl pořádán na Barrandově, se propojují a akce se nově koná v hostivařském areálu
2006
 • úspěšně se rozjíždí fungování firemního dobrovolnictví. Dobrovolníci chodí do areálu pravidelně a odvádějí velký kus práce
 • do Toulcova dvora se stěhuje festival FOLKomín
 • vzniká úspěšná spolupráce s dendrologickou zahradou v Průhonicích na podzimní akci ke Dni stromů
 • dokončení rekonstrukce stodol včetně hospodářského křídla se zázemí pro koně a správcovského bytu
2007
 • probíhá celoroční projekt Ladův rok k dvojitému výročí Josefa Lady
 • Toulcovu dvoru, kromě jiných mediálních úspěchů, patří reportáž v pořadu ČT Toulavá kamera
2008
 • ukončen projekt revitalizace Toulcova dvora a s tím související rekonstrukce zámečku a celého dvora
 • rekonstrukce hospodářské budovy pro drůbež a prasata
2009
 • 22. ledna oslavila zakladatelka Toulcova dvora Mgr. Emilka Strejčková 70. narozeniny
 • Toulcův dvůr slaví 15 let od zahájení činnosti
 • 8. března zesnula po dlouhé nemoci ve věku 70 let Mgr. Emilie Strejčková, zakladatelka Střediska ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr a nositelka řady jedinečných myšlenek.
 • 1. srpna zahájení projektu Sociální podnikání na Toulcově dvoře
 • z postu ředitelky Toulcova dvora odchází Ing. Rostislava Křivánková
 • post ředitele/ky zrušen, zřízena Správní rada zájmového sdružení Toulcův dvůr, předsedkyní Správní rady se stává Ing. Lenka Skoupá 
2010
 • Toulcův dvůr zahajuje projekt Státního fondu životního prostředí
 • Zahájen 1. ročník specializačního studia pro koordinátory EVVO v MŠ pro pražské pedagogy. Jedná se o dlouhodobé vzdělávání pedagogů mateřských škol v environmentální výchově, pro tuto cílovou skupinu úplně poprvé v České republice

2011

 • Zahájen provoz Infocentra
 • Proběhly první akce pro zaměstnance firem a jejich děti na klíč (pronájem prostor, stravování, program)
 • Sdružení SRAZ vydává první newsletter a zpracovává svůj strategický plán
2012
 • Mateřský klub Mateřídouška se genderově vyvážil a změnil název na Rodinné centrum Mateřídouška
 • Byl zprovozněn eletronický systém pro potvrzování objednávek ekologických výukových programů
 • U některých ekologických výukových programů byly zpracovány "Balíčky 3v1". Pedagog má možnost využít metodické materiály před a po programu, a tím efektivně začlenit ekologický výukový program do školní výuky
 • Na farmu přibyla kráva Fidorka
 • Proběhl první příměstský tábor o podzimních prázdninách organizovaný sdružením SRAZ
2013
 • Proběhl první příměstský tábor o podzimních prázdninách organizovaný sdružením SRAZ
 • Přivítali jsme Euklida – kladrubského vraníka
 • Naše koně úspěšně složili zkoušky hiporehabilitačních koní a stali jsme se praktickým střediskem hiporehabilitace
 • Byl zprovozněn eletronický objednávkový systém pro prodejce a řemeslníky na jarmarcích
 • Založena organizace Botič o.p.s. na kterou budou postupně převáděny aktivity Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič
 • Začal 3. ročník specializačního studia pro koordinátory EVVO v MŠ pro středočeské pedagogy. Poprvé s podporou z Evropských fondů (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

2014

 • ENVIRA se začala zaměřovat na drobnou truhlářskou výrobu, v rámci své Zdravé jídelny rozšířila svou nabídku a sortiment
 • došlo k obnově sadu a cenných biotopů v rámci areálu

2015

 • spustily se nové webové stránky a připravil nový strategický plán 
 • Botič optimalizoval nabídku výukových programů pro školy
 • Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím získalo Certifikaci střediska ekologické výchovy, nově jsou také akreditovaným střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti
 • ENVIRA zaměstnávala 69 lidí s handicapem a uspořádala přednáškový cyklus Za duševním zdravím
 • Mateřská škola získala certifikát Přírodní zahrada a značku "Rodiče vítáni", podílela se také na celorepublikovém Festivalu inovativních škol - InoEduFest


Kontakty:

kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X