header

Organizace na Toulcově dvoře

Organizace na Toulcově dvoře Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo Středisko ekologické výchovy.
V listopadu 2014 změnilo Zájmové sdružení právní formu na zapsaný spolek.

Nový název je tedy Toulcův dvůr, z.s.

Toulcův dvůr, z.s. má 4 řádné členy, neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity.
Členskými organizacemi jsou Botič o.p.s., Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko o.p.s, ENVIRA, o. p. s.
Čestným členem spolku je 01/04 Základní organizace ČSOP.

Jakou vizi má tato organizace?

Toulcův dvůr je fungující soběstačnou organizací, která rozvíjí vzorové Středisko ekologické výchovy. Činnost spolku má významný sociální přesah a přispívá k obohacení a zpestření kulturního dění v regionu.

Krátký film o Toulcově dvoře:

 

Toulcův dvůr from GoFilm on Vimeo.


kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba