toulcak

Toulcův dvůr z.s.

Zájmové sdružení Toulcův dvůr vzniklo v roce 1994 za účelem vytvoření Střediska ekologické výchovy. Dostalo od magistrátu Hlavního města Prahy budovy a areál Toulcova dvora na 50 let do pronájmu a během 16 let úspěšně spolu s vlastníkem dovedlo budovy i areál  do dnešního utěšeného stavu.

V listopadu 2014 jsme se přetransformovali do právní formy zapsaného spolku, jehož nový název je Toulcův dvůr, z.s..

Toulcův dvůr má v současnosti pět členských organizací,
Botič o.p.s.Sdružení SRAZ, MŠ Semínko, ENVIRA, o. p. s. a 4. ZO ČSOP.
První čtyři jmenované v Toulcově dvoře sídlí a provozují tu ekologickou výchovu. 4. ZO ČSOP je naším hlasem zvenčí, inspirací nezatíženou každodenní prací v Toulcově dvoře.

Jaké je poslání Toulcova dvora?

Posláním Toulcova dvora, z.s. je vytvářet otevřený prostor k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.
Toulcův dvůr z.s.

Kontakty:

kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba