hlavicka
flag flag flag flag flag flag flag
Domů O nás Tiskový servis Často kladené dotazy

Novináři-FAQ

Výukové a společenské prostory Toulcova dvora v době, kdy je nevyužíváme k našim akcím a programům, pronajímáme dalším organizacím a jednotlivcům pro pořádání jejich vzdělávacích akcí. Toulcův dvůr nabízí své prostory a služby také pro rodinné oslavy, rauty, svatby, promoce či vzdělávací akce. Naší nabídky mohou využít i firmy. Jsme ochotni poskytnout veškeré služby pro firemní konference, party či setkání.
 
Ubytovna v areálu Toulcova dvora má kapacitu 37 míst, převážně ve třílůžkových pokojích. Je k dispozici nejen pro účastníky školení konaných na Toulcově dvoře a pro školní výlety, ale i jednotlivcům. Ubytovna není určena pro dlouhodobé ubytování. Veškeré informace a rezervace termínů - Martina Reiselová: 603 806 362 (08.00 - 15.00).
 
Základním a středním školám poskytují výukové programy možnost doplnit si v unikátním přírodním prostředí výuku o praktickou ekologickou výchovu. Pro pedagogy připravujeme semináře, exkurze i konference. Jsme krajským koordinátorem sítě učitelů se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. (pro ZŠ a SŠ) a Mrkvička (pro MŠ). Pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ nabízíme možnost absolvování praxe či stáže na Toulcově dvoře. 
 
Prožitek dítěte je na prvním místě a obsahuje zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Mateřský klub Mateřídouška nabízí pravidelné i jednorázové programy pro maminky s dětmi od narození do 6 let. Od roku 2005 funguje na Toulcově dvoře mateřská škola Semínko. Jejím cílem je uspokojovat fyziologické a psychické potřeby dětí, zajišťovat jejich zdravý a harmonický rozvoj.
 
Kromě rozličných tvůrčích a řemeslných dílen či stálých výstav pořádá Toulcův dvůr během roku řadu velkých akcí pro veřejnost, mezi které patří například setkání masopustních masek, bohaté biotrhy, Den Země, Den dětí, Velikonoce na statku, Biojarmark a Dožínkové slavnosti, Den stromů či velký Staročeský mikulášský jarmark a mnohé další. Ročně navštíví Toulcův dvůr přes 40.000 zájemců o programy a akce zaměřené na ekologický, sociální a kulturní rozvoj.
 
Tvořivé činnosti jsou inspirované zvířaty a přírodou Toulcova dvora. Během roku hravou formou kreslíme, malujeme, tvarujeme různé materiály, tkáme a jinak vyrábíme malá i společná díla. Chovatelský kroužek učí děti přirozenému kontaktu s domácími zvířaty. Společně s lektorem se o ně děti starají a učí se jim více porozumět. Děti tak mají možnost strávit čas s hospodářskými zvířaty z farmy i s domácími mazlíčky ze zookoutku. Programy s koňmi jsou zdrojem mnoha zážitků, je inspirující a motivující. Toulcův dvůr proto organizuje kroužky jezdecké, kontaktní ježdění pro nejmenší a hiporehabilitace či parajezdectví, které slouží jako terapie pro osoby se zdravotním postižením.
 
Pro děti všech věkových kategorií na Toulcově dvoře připravujeme celou řadu zájmových kroužků, jako jsou například kroužky jezdecké, chovatelské či tvořivé a umělecké. Pravidelné schůzky probíhají v klubovnách SEV Toulcův dvůr a v jeho přírodním areálu. Lektoři kroužků jsou odborně vzdělaní, příjemní a zkušení lidé. 
 
Přes osm hektarů přírodního areálu se rozkládá pod Toulcovým dvorem směrem k Zahradnímu městu a potoku Botič. Naučná stezka Vás provede suchou loukou, vlhkou louku, pastvinami pro koně a třešňovým sadem. Dále můžete poznat lesy Toulcova dvora, z nich lužní les, olšové a vrbové porosty a v neposlední řadě vzácný mokřad. Farma na Toulcově dvoře je využívána pro ekologickou výchovu v rámci výukových programů, seminářů či kroužků. Setkáte se zde s řadou vzácných i běžných domácích plemen.
 
Toulcův dvůr nabízí své prostory a služby pro různé příležitosti, jako jsou například rodinné oslavy, rauty, svatby, promoce či vzdělávací akce. Naší nabídky mohou využít také firmy. Jsme ochotni poskytnout své prostory i služby pro firemní konference, party či setkání. Pro tyto příležitosti je Zdravá jídelna připravena zajistit kompletní či částečný catering. V příjemném a dětem bezpečném prostředí připraví náš profesionální tým menu dle Vašich přání.
 
Zdravá jídelna na Toulcově dvoře je velmi příjemným nekuřáckým prostorem, jež nabízí pravidelné polední stravování, možnost celodenního občerstvení, objednávky snídaní a večeří pro skupiny a dodávky jídel do škol či školek. Účastníci seminářů, školy nebo i jednotlivci zajisté ocení možnost vzít si jídlo s sebou či připojení na internet. Zdravá jídelna provozuje i soukromé akce. Vaříme pro Vás z kvalitních surovin a biopotravin.
 
Projekt Sociální podnikání na Toulcově dvoře probíhá od srpna 2009 do prosince 2011. Je podpořen z operačního programu Praha Adaptabilita a umožňuje podílet se sociálně znevýhodněným osobám na provozu stravovacího zařízení Zdravá jídelna na Toulcově dvoře. Tým tvoří také zaměstnanci s postižením, kteří tak dostali jedinečnou šanci zařadit se do pracovního procesu a rozvinout své schopnosti a dovednosti.
   
Jde o projekt, který slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti. Své návštěvníky, kterých je ročně přes 40.000, vede Toulcův dvůr k osvojení zásad trvale udržitelného života. Ten má v našem pojetí tři základní pilíře: ekologický, sociální a kulturní. Důraz na kulturu vychází z genia loci tohoto místa. To přímo vybízí k oživování starých tradic, seznamování s řemesly předků a k dalším kulturním aktivitám.
   
Přes osm hektarů přírodního areálu se rozkládá pod Toulcovým dvorem směrem k Zahradnímu městu a potoku Botič. Areál tak především slouží návštěvníkům k relaxaci, dětem a školám k výuce, našim domácím zvířatům k pastvě. V Toulcově dvoře si všichni návštěvníci různého věku najdou svůj prostor pro relaxaci, pobyt v přírodě, ekologicko-výchovné akce, výstavy, koncerty, koníčky, řemesla či jarmarky a trhy. 
   
Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy sídlí od roku 1994 v historicky i přírodně ojedinělém hostivařském areálu. Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které budovy i pozemky spravuje je tvořeno čtyřmi neziskovými organizacemi, jež dávají areálu bohatou náplň a současnou tvář. Do výchovy a rozvoje na Toulcově dvoře je zapojeno Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Mateřská škola Semínko a čtvrtá zakládající organizace Českého svazu ochránců přírody.

 

   

Tiskové zprávy

Staročeský Masopust 2015 na Toulcově dvoře
Staročeský Masopust 2015 na Toulcově dvoře PRAHA 14.2. 2015 - v sobotu od 13:00 do 17:00 hodin se v hostivařském...
Jak probíhá sociální podnikání za podpory ESF?
Jak probíhá sociální podnikání za podpory ESF? ENVIRA, o. p. s. se věnuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v...
Staročeský jarmark zahájí advent na Toulcově dvoře
Staročeský jarmark zahájí advent na Toulcově dvoře Praha - v sobotu 29. 11. 2014 od 10:00 do 16:30 se uskuteční největší...
všechny aktuality >>>
dny_pro_zemi