toulcak

Novináři-FAQ

Lze si prostory Toulcova dvora pronajmout?

Výukové a společenské prostory Toulcova dvora v době, kdy je nevyužíváme k našim akcím a programům, pronajímáme dalším organizacím a jednotlivcům pro pořádání jejich vzdělávacích akcí. Toulcův dvůr nabízí své prostory a služby také pro rodinné oslavy, rauty, svatby, promoce či vzdělávací akce. Naší nabídky mohou využít i firmy. Jsme ochotni poskytnout veškeré služby pro firemní konference, party či setkání.
 

Jaké jsou možnosti ubytování?

Ubytovna v areálu Toulcova dvora má kapacitu 37 míst, převážně ve třílůžkových pokojích. Je k dispozici nejen pro účastníky školení konaných na Toulcově dvoře a pro školní výlety, ale i jednotlivcům. Ubytovna není určena pro dlouhodobé ubytování. Veškeré informace a rezervace termínů - Martina Reiselová: 603 806 362 (08.00 - 15.00).
 

Umožňuje Toulcův dvůr vzdělávání školám a pedagogům?

Základním a středním školám poskytují výukové programy možnost doplnit si v unikátním přírodním prostředí výuku o praktickou ekologickou výchovu. Pro pedagogy připravujeme semináře, exkurze i konference. Jsme krajským koordinátorem sítě učitelů se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. (pro ZŠ a SŠ) a Mrkvička (pro MŠ). Pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ nabízíme možnost absolvování praxe či stáže na Toulcově dvoře.
 

Jak probíhá ekologická výchova a vzdělávání pro nejmenší?

Prožitek dítěte je na prvním místě a obsahuje zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Rodinné centrum Mateřídouška nabízí pravidelné i jednorázové programy pro maminky s dětmi od narození do 6 let. Od roku 2005 funguje na Toulcově dvoře Mateřská škola Semínko. Součástí mateřské školy je jsou i lesní třídy Lesníček. Cílem MŠ Semínko je uspokojovat fyziologické a psychické potřeby dětí, zajišťovat jejich zdravý a harmonický rozvoj.
 

Pořádá Toulcův dvůr také akce pro veřejnost?

Kromě rozličných tvůrčích a řemeslných dílen či stálých výstav pořádá Toulcův dvůr během roku řadu velkých akcí pro veřejnost, mezi které patří například setkání Masopust, Den Země, Staročeský velikonoční jarmark, Velikonoce na statku, Den dětí,  Dožínkové slavnosti, Den stromů či velký Staročeský mikulášský jarmark a mnohé další. Roční cyklus pravidelně ukončuje Výstava betlémů v barokních stájích. Ročně navštíví Toulcův dvůr přes 40.000 zájemců o programy a akce zaměřené na ekologický, sociální a kulturní rozvoj.
 

Jaké typy kroužků Toulcův dvůr nabízí?

Chovatelský kroužek učí děti přirozenému kontaktu s domácími zvířaty. Společně s lektorem se o ně děti starají a učí se jim více porozumět. Děti tak mají možnost strávit čas s hospodářskými zvířaty z farmy i s domácími mazlíčky ze zookoutku. Programy s koňmi jsou zdrojem mnoha zážitků, je inspirující a motivující. Toulcův dvůr proto organizuje kroužky jezdecké, kontaktní ježdění pro nejmenší a hiporehabilitace či parajezdectví, které slouží jako terapie pro osoby se zdravotním postižením. Přírodovědný kroužek učí nejmenší děti poznávat přírodu v průběhu celého roku, zaměřuje se také na časté zpracování výpěstků ze zahrádky Rodinného centra Mateřídouška. Nejen proto se jmenuje Příroda k sežrání.
 

Jak trávit volný čas na Toulcově dvoře?

Pro děti všech věkových kategorií na Toulcově dvoře připravujeme celou řadu zájmových kroužků, jako jsou například kroužky jezdecké, chovatelské či přírodovědné. Pravidelné schůzky probíhají v klubovnách SEV Toulcův dvůr a v jeho přírodním areálu. Lektoři kroužků jsou odborně vzdělaní, příjemní a zkušení lidé.
 

Co tvoří přírodní zahradu Toulcova dvora?

Přes deset hektarů přírodního areálu se rozkládá pod Toulcovým dvorem směrem k Zahradnímu městu a potoku Botič. Naučná stezka Vás provede suchou loukou, vlhkou louku, pastvinami pro koně a třešňovým sadem. Dále můžete poznat lesy Toulcova dvora, z nich lužní les, olšové a vrbové porosty a v neposlední řadě vzácný mokřad. Farma na Toulcově dvoře je využívána pro ekologickou výchovu v rámci výukových programů, seminářů či kroužků. Setkáte se zde s řadou vzácných i běžných domácích plemen. Od roku 2017 získal přírodní areál Toulcova dvora ocenění Přírodní zahrada. To znamená, že zde hospodaříme v souladu s přírodou a snažíme se zde vytvářet domov pro mnoho vzácných organismů.
 

Je možné si na Toulcově dvoře uspořádat soukromou akci?

Toulcův dvůr nabízí své prostory a služby pro různé příležitosti, jako jsou například rodinné oslavy, rauty, svatby, promoce či vzdělávací akce. Naší nabídky mohou využít také firmy. Jsme ochotni poskytnout své prostory i služby pro firemní konference, party či setkání. Pro tyto příležitosti je Zdravá jídelna připravena zajistit kompletní či částečný catering. V příjemném a dětem bezpečném prostředí připraví náš profesionální tým menu dle Vašich přání.
 

Jaký typ stravování funguje na Toulcově dvoře?

Zdravá jídelna na Toulcově dvoře je velmi příjemným nekuřáckým prostorem, jež nabízí pravidelné polední stravování, možnost celodenního občerstvení, objednávky snídaní a večeří pro skupiny a dodávky jídel do škol či školek. Účastníci seminářů, školy nebo i jednotlivci zajisté ocení možnost vzít si jídlo s sebou či připojení na internet. Zdravá jídelna provozuje i soukromé akce. Vaříme pro Vás z kvalitních surovin, vlastních výpěstků a biopotravin.
 

Co přináší sociální podnikání na Toulcově dvoře?

Projekt Sociální podnikání na Toulcově dvoře probíhá od srpna 2009. V letech 200- 2011 byl podpořen z operačního programu Praha Adaptabilita. Sociální podnik umožňuje podílet se sociálně znevýhodněným osobám na provozu stravovacího zařízení Zdravá jídelna na Toulcově dvoře. Tým tvoří také zaměstnanci s postižením, kteří tak dostali jedinečnou šanci zařadit se do pracovního procesu a rozvinout své schopnosti a dovednosti.
   

K čemu vede Toulcův dvůr své návštěvníky?

Jde o projekt, který slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti. Své návštěvníky, kterých je ročně přes 40.000, vede Toulcův dvůr k osvojení zásad trvale udržitelného života. Ten má v našem pojetí tři základní pilíře: ekologický, sociální a kulturní. Důraz na kulturu vychází z genia loci tohoto místa. To přímo vybízí k oživování starých tradic, seznamování s řemesly předků a k dalším kulturním aktivitám.
   

Proč navštívit areál Toulcova dvora?

Přes deset hektarů přírodního areálu se rozkládá pod Toulcovým dvorem směrem k Zahradnímu městu a potoku Botič. Areál tak především slouží návštěvníkům k relaxaci, dětem a školám k výuce, našim domácím zvířatům k pastvě. V Toulcově dvoře si všichni návštěvníci různého věku najdou svůj prostor pro relaxaci, pobyt v přírodě, ekologicko-výchovné akce, výstavy, koncerty, koníčky, řemesla či jarmarky a trhy.
   

Kdo tvoří Toulcův dvůr?

Středisko ekologické výchovy sídlí od roku 1994 v historicky i přírodně ojedinělém hostivařském areálu. Zájmový spolek Toulcův dvůr, je zastřešující organizace, kterou tvoří čtyři neziskové organizace, jež se o dvůr starají a poskytují mu bohatou náplň a současnou tvář. Do výchovy a rozvoje na Toulcově dvoře je zapojeno Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Botič o.p.s. ,  Mateřská škola Semínko a sociální podnik Envira o.p.s..

 

   
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X