toulcak

Tiskové informace

Toulcův dvůr, z. s.
Středisko ekologické výchovy

Toulcův dvůr, o němž máme první dochovanou písemnou zmínku z roku 1363, je součástí původní zástavby osady Hostivař na území Městské památkové zóny Stará Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Posledním hospodářským nájemcem byl František Toulec, po němž je statek pojmenován.

V 60. letech byl převeden pod Státní statek Praha a v roce 1992 byl statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Hlavní město Praha tak zajišťuje rekonstrukce budov a podporuje činnost zájmového sdružení. Jde o projekt, který slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti. Své návštěvníky, kterých je ročně přes 40.000, vede Toulcův dvůr k osvojení zásad trvale udržitelného života.

 

Přírodní areál Toulcova dvora
 
Bohatou historii Toulcova dvora lze vypozorovat také ze zachovalých staveb, jako je například gotický špýchar, barokní stáje či hospodářský dvůr, kde se chovají huculské koně, ovce, kozy a další hospodářská zvířata. Na 8 hektarech plochy se zachovalo několik zajímavých ekosystémů. Především jde o přírodní rezervaci, kterou tvoří přirozené meandry potoka Botiče s jedinečnou pobřežní vegetací, dále lužní les, mokřad, skalní výchoz, javorový les či květnatá louka. Areál je bohatý také na zelené plochy obhospodařované člověkem.
 
Toulcův dvůr tvoří ekologický celek, jehož posláním je ekologická výchova dětí i dospělých a samostatná funkce „živého organismu" - hospodářství na ekologických základech.


Organizace na Toulcově dvoře
 
Do výchovy a rozvoje na Toulcově dvoře se společně zapojují čtyři organizace a to Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Botič o.p.s., ENVIRA, o.p.s. a Mateřská školka Semínko. Tyto jmenované organizace se snaží pomoci v rozvoji člověka a jeho aktivního vztahu k přírodě. Jejich největší cílovou skupinou jsou rodiny, děti a mládež. S nimi Toulcův dvůr pracuje od útlého věku. Ti nejmenší chodí s rodiči do rodinného centra, starší do školky a v dalších letech na ně čeká řada zájmových kroužků. Několik tisíc ročně jich přijde také na ekologické výukové programy pro školy.

Tyto programy si v Toulcově dvoře kladou za cíl doplnit školní osnovy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v podmínkách většině školských zařízení těžko dostupných. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny a řešení ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch přírody.

Pro řadu Pražanů představuje hostivařský areál také odpočinkovou a relaxační zónu, kam mohou vyrazit s dětmi. Kromě vycházky na ně čeká řada zvířat z místní farmy. Jedná se tak o jedinečnou a ucelenou expozici původních českých plemen domácích hospodářských zvířat.

Mateřská školka Semínko

Mateřská školka Semínko sídlí v klidné části areálu Toulcova dvora s vlastní zahradou. Koncepce školky vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a ze Školního vzdělávacího programu, jehož cílem je uspokojovat fyziologické a psychické potřeby dětí, zajišťovat jejich zdravý a harmonický vývoj a položit základy pro návyky takového způsobu života, který bude prevencí proti sociálně patologickým jevům a bude korespondovat s principy udržitelného rozvoje.

Třídní program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Děti pravidelně navštěvují farmu Toulcova dvora, pozorují domácí zvířata, vývoj jejich mláďat, poznávají léčivé byliny a rostliny a průběžně o ně pečují. Každodenní stravování je připravováno převážně z produktů zdravé výživy a biopotravin, je biologicky vyvážené a pomáhá dětem přivykat zdravému životnímu stylu.


Lesní mateřská škola Lesníček

Mateřská ekologická škola Semínko vznikla v roce 2004 za účelem zdravého a harmonického vývoje dětí. Zasloužila se o to především Emilie Strejčková, koordinátorka výzkumu „Odcizování člověka přírodě". Byla to právě ona, která stála za vznikem Ekologického sdružení Toulcův dvůr, a která jej deset let řídila.

Paní Emilie Strejčková činnost ekologické školky zahájila a dlouhá léta se prosazovala o vznik třetí třídy ekologické školky, tzv. lesní školky. Projekt ale narazil na nevoli českých úředníků. Paradoxem je, že samotná Evropská unie s lesními školkami problém nikdy neměla. První lesní školky totiž vznikaly již v Dánsku, Německu či Švédsku. I přes komplikace s českými úřady se to nakonec podařilo a třída lesní školky byla zřízena i na Toulcově dvoře.

Rodinné centrum Mateřídouška

Klub Mateřídouška se zaměřuje na přípravu programů pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let. V posledních letech rozšiřuje své služby rovněž o programy určené široké veřejnosti s cílem probudit a rozvíjet v návštěvnících zájem o přírodu a její zákony. Naše herna našla místo v inspirativním prostoru bývalé konírny s dochovanou klenbou, kde s dětmi tvoříme a experimentujeme v zimě a za deštivého počasí. Ke klubu patří též zahrada, kde probíhá program za pěkného počasí. 


Zdravá jídelna na Toulcově dvoře

Jídelna je velmi příjemným nekuřáckým prostorem, který nabízí nejen posezení s možností připojení na internet, ale také si můžete vzít jídlo s sebou. Vaří se z kvalitních surovin a biopotravin, zajišťují se zde po celý den snídaně, obědy i večeře.

Toulcův dvůr nabízí své prostory také pro podnikové či rodinné rauty, oslavy, semináře či svatby
, během nichž je jídelna s kavárnou připravena zajistit kompletní catering. Pro tyto účely je také vyhrazen prostor velkých i malých přednáškových sálů v historické části Toulcova dvora – barokních stájích. Program lze doplnit z bohaté nabídky zážitkových akcí Toulcova dvora.

Pro kolektivy zajišťuje Toulcův dvůr hostel s nabídkou snídaní, polopenzí i plných penzí. Pro žáky škol, kteří přichází na program, je v jídelně denně připravována speciální svačinová nabídka, ze které si vybere každý mladý návštěvník i pedagog. Školní kolektivy jsou na Toulcově dvoře vítány a mohou si objednat také kompletní stravování, ubytování a vybrat z nabídky ekologických programů.

Rozmanitý statek v Praze

Historický areál Toulcova dvora, připomínaný již ve 14. století, prochází od roku 1994 rozsáhlou rekonstrukcí. Za pomoci Magistrátu hlavního města Prahy a za finančního přispění Evropské unie se podařilo zdevastovaný statek přetvořit ve funkční celek s vysokou estetickou hodnotou.

Areál Toulcova dvora je volně přístupný denně od 8 do 18 hod.

Kontakty:

Tiskové informace
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X