toulcak

Odpady

Kam můžeme nasbíraný hliník odevzdat?


Malé množství (př. 1 igelitová taška) můžete odevzdat zdarma i u nás na Toulcově dvoře, větší množství v některých sběrných dvorech. Případně můžete najít sběrnu, kde ho od vás vykoupí. Vykupují ho např. v podniku Kovošrot a v podniku České sběrné suroviny. Výkupní ceny jsou ale symbolické, u tenkostěnného hliníku (který se v domácnostech obvykle sbírá) je to většinou 6 - 8 Kč/kg nebo i méně. Podle našich zkušeností nasbírá jedna rodina v průměru asi 0,5 kg hliníku za rok, pokud nekupují plechovky a nepoužívají často alobal.

Sbíráním hliníku tedy nikdo nezbohatne, o to větší význam to má pro výchovu dětí.  Je dobré hliník třídit, když už ho máme doma jako odpad, ale ještě lepší je snažit se pokud možno nekupovat zboží v hliníkových obalech. Nejlepší odpad je přece ten, který nevznikne. Recyklací hliníku sice šetříme surovinu i hodně elektrické energie, nevzniká tolik nebezpečného odpadu jako při výrobě hliníku z rudy, ale ani recyklace není bez problémů. Vznikají při ní tzv. solné strusky, což je také nebezpečný odpad a navíc se tenkostěnný hliník recykluje obtížněji, v tavicích pecích totiž shoří. Více informací najdete např. zde:

http://www.toulcuvdvur.cz/257-odpady/3227-vyplati-se-recyklace-hliniku

revize článku 18. 2. 2014

Dáša Chytilová

Související stránky:

 

Kam mohu vyhodit stará CD?


Donedávna patřil tento druh odpadu do směsného odpadu. Od října roku 2011 je ale možné staré CD a DVD vyhazovat do kontejnerů na elektroopad společnosti REMA systém, která zařídí jejich recyklaci. CD a DVD sice nepatří mezi nebezpečný odpad, ale je jich v odpadu značné množství a je škoda je vyhazovat.

Do těchto kontejnerů můžeme nově odkládat i vyřazené zářivky (musí být v krabici, aby se nerozbily, jsou v nich totiž toxické výpary rtuti) a tonery. Veřejnost tak má nyní možnost odkládat k recyklaci elektrospotřebiče, náplně i nosiče dat.


2.12. 2011

Související stránky:

 

Co se děje s plasty, vytříděnými v Praze?


Odpověď na Váš dotaz jsme získali od Pražských služeb, a.s., konkrétně od Ing. Miloše Poula:

Pokud se ptáte, zda odpad (plasty) převzatý naší společností se nakonec nespaluje ve spalovně nebo se neukládá na skládce, odpověď je NE.

Vzhledem k tomu, že naše společnost má s odběrateli dlouhodobé smlouvy, daří se realizovat veškerý plast dodáním zpracovatelům. Jistou, přechodnou dobu jsme schopny samy (Pražské služby, a.s.) surovinu skladovat, k čemuž ale nedošlo.

Shrnuto:
Je-li na trhu pokles poptávky, u nás se to neprojevuje v realizovaném (prodaném) množství, ale v poklesu ceny. O tom také v krátkém šotu informovala naše tisková mluvčí na ČT1. Tuto problematiku na Magistrátu zastřešuje p. radní Štěpánek (Zelení) a úzce (provázaně) se na řešení těchto jistě komplexně složitých záležitostí podílejí kromě Pražských služeb, a.s. i ostatní společnosti spolupracující při svozu odpadu.

Úvaha:
Krize se tedy projevuje v tom, že nárůstem množství vytříděného odpadu (plastů) a jeho dodáním výrobcům, kteří ztrácejí odbyt svých výrobků, dochází nejen k propouštění u nich samých, ale tito výrobci mohou nejevit zájem o plastový granulát od chemiček, čili propouštění se projeví i tam. Ale to už je docela jiná otázka.

Děkujeme za Váš hlubší zájem a jsme s pozdravem
Ing. Miloš Poul, vedoucí call centra, Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

7.7. 2009
 

Je potřeba doma vymývat plasty, které třídíme?


Lehké znečištění, jako jsou např. papírové nálepky, nevadí. Podobně je to třeba s malým zbytkem jogurtu apod. Obaly doporučujeme buď čistě vyškrábat nebo lehce opláchnout vodou. Nemusíme důkladně a s použitím saponátu, abychom zbytečně neplýtvali. Jinak je to s plastovým obalem od jedlého oleje, ten patří do směsného odpadu.

27.7. 2009

 

Co je to kompostovací záchod?


Kompostovací záchod je moderní obdoba suchého záchoda, známé „kadibudky“, která má však oproti té klasické řadu výhod. Je to zařízení, které nepotřebuje vodu ani kanalizační sít. Proto má dnes své největší uplatnění např. na chatách a zahradách, ale můžete si ho pořídit i domů. Na splachování běžného WC se totiž spotřebuje asi 1/3 veškeré vody v domácnosti, proto s jeho instalací vodu výrazně ušetříte. Kompostovací záchod je hygienický, nepáchne, z exkrementů vyrobí využitelný kompost. Je ekologický, protože nespotřebovává žádnou vodu a nezatěžuje čističky. V dnešní době existuje už řada typů tohoto zařízení, podrobnější informace můžete najít na http://www.eko-toalety.cz/.

24.8. 2010
 

Patří plata od vajec do kontejneru na papír?


Přestože jsou plata vyrobena z kvalitního papíru, do kontejneru na papír nepatří. Bývají totiž často znečištěna od vajec, proto je to z hygienických důvodů nevhodné. Můžeme je ale klidně kompostovat, podobně jako použité papírové kapesníky a mastný papír. Ty také do kontejneru na tříděný papír nepatří.

17. 9. 2009
 

Patří skleněná lahev od oleje, do kontejneru na sklo?


Prázdná skleněná lahev od jedlého oleje do kontejneru patří, protože to jejímu zpracování nijak nevadí. Obaly od minerálních olejů ale patří do nebezpečného odpadu. Naopak plastovou lahev od oleje budeme těžko umývat a při zpracování plastů zbytky oleje vadí, proto tato lahev patří do směsného odpadu.

28.1. 2011
 

Kam patří tužkové baterie a monočlánky?


Baterie patří mezi nebezpečný odpad. Můžete je odnést buď do vašeho sběrného dvora nebo do některé větší prodejny elektra, tam by je od vás měli vzít. Lepší řešení je ale buď používat elektřinu ze sítě (akumulátor) nebo alespoň nabíjecí baterie. Pokud si koupíte kvalitní, můžete je nabít i 1000x.

3.8. 2009
 

Kam patří rozbitý rtuťový teploměr?


Rtuť patří mezi těžké kovy a je toxická. Nebezpečné jsou  především její výpary. Kuličky rtuti opatrně sesbírejte, např. za pomoci papíru do skleničky a zalejte trochou vody, aby se nemohla vypařovat. Následně odneste do lékárny. Do skleničky dejte i rozbitý teploměr. Na rtuť nesahejte holýma rukama (použijte rukavice), pokud máte, nasaďte si roušku a  vyvětrejte. Prohlédněte důkladně podlahu, kuličky rtuti se dokáží odkutálet překvapivě daleko.

Pokus se rtuť dostane na koberec, je to složitější. V žádném případě se ji nesnažte vysát vysavačem! Při vysávání by se rtuť zahřála a výpary by se dostaly do vzduchu. Kupte si práškovou síru nebo zinek a místo se rtutí důkladně posypte a nechte působit. Rtuť reaguje se sírou či zinkem poměrně rychle, ale pro jistotu nechte působit několik hodin. Chemickou reakcí rtuti se sírou nebo zinkem vznikne amalgám. Z této látky, která je pevná, se už nebezpečné výpary rtuti neuvolňují. Vzniklý amalgám potom vysajte vysavečem do sáčku, sáček potom odneste do sběrného dvora. Upozorněte, že v sáčku máte prach kontaminovaný rtutí. Práškovou síru, příp. zinek by měl být k dostání v drogerii.

2.12. 2011

Související stránky:

 

Jak mohu doma snížit množství odpadu v domácnosti?


To je velice dobrá otázka. Vždycky je dobré u nákupu přemýšlet. Můžeme vám poradit několik zásad:
 • nejprve je třeba zvážit, zda tu či onu věc opravdu potřebujeme, koneckonců každá věc se dříve či později stává odpadem
 • snažíme se nekupovat zboží, které je zabaleno v mnoha obalech
 • snažíme se vyhýbat výrobkům na jedno použití (např. plastové příbory, kelímky, mikrotenové sáčky)
 • množství odpadu v popelnici můžeme výrazně snižovat především kompostováním rostlinných zbytků zeleniny a ovoce a důsledným tříděním papíru, plastů, skla a nápojových kartonů (biodpad tvoří cca 40% z celkového odpadu)
 • můžeme používat vlastní tašku, na ovoce a zeleninu košík, příp. používat sáčky a tašky z předcházejících nákupů
 • dáváme přednost velkým (rodinným) balením
 • vyhýbáme se obalům z hliníku, jsou drahé, navíc se při výrobě hliníku spotřebuje velké množství elektřiny a ještě vzniká toxický odpad
 • dáváme přednost vratným lahvím
 • pijeme raději vodu z kohoutku, je přísně kontrolovaná (často je kvalitnější než balená voda), pokud nám nechutná, můžeme používat filtr na pitnou vodu
 • při nákupu ovoce a zeleniny dáváme přednost nebalenému zboží, zboží v supermarketech prodávané ve vaničkách a celofánech je chemicky upravováno, aby vydrželo dlouho čerstvé
 • dáváme přednost nabíjecím bateriím
15.6. 2008
 

Strana 2 z 3

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X