toulcak

Zelená úsporám

Základní informace k dotačnímu programu Zelená úsporám

Dne 7. dubna 2009 byl zahájen program Zelená úsporám, jehož hlavním cílem je podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v obytných domech.

Základní informace:
 • o podporu mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické a právnické osoby);
 • podpora se vztahuje pouze na akce realizované na území České republiky;
 • jedná se o mandatorní dotaci = kdo splní podmínky, dostane podporu (do vyčerpání finančních prostředků programu), přibližně 250 000 domácností;
 • žádosti o dotaci budou přijímány od 22.4.2009 do 30.6.2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu;
 • o dotaci lze žádat před realizací opatření či po realizaci (nelze žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu, tj. před 1.4.2009);
 • dotace bude proplácena po realizaci opatření;
 • žádosti budou přijímány na krajských pracovištích SFŽP (od 22.4.) a na pobočkách velkých bank (od druhé poloviny května).

Oblasti podpory:
A. Úspora energie na vytápění.
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Předpokládané přínosy programu:
 • snížení emisí CO2 o 1,1 mil. tuny, tedy 1% všech českých emisí;
 • úspora tepla na vytápění 6,3 PJ, tedy úspora nákladů domácností na vytápění několik miliard korun ročně;
 • zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 3,7 PJ;
 • snížení znečištění prachovými částicemi o 2,2 mil. kg;
 • vytvoření nebo udržení 30 tisíc pracovních míst.Bližší informace o programu Zelená úsporám naleznete na stránkách www.zelenausporam.cz (naleznete zde i „Často kladené dotazy“ – FAQ) a www.sfzp.cz . Informace můžete též získat na Zelené lince 800 260 500 (všední dny od 7:30 do 16:00), na e-mailové adrese dotazy@zelenausporam.cz či na krajských pracovištích SFŽP (http://www.sfzp.cz/sekce/156/krajska-pracoviste/).

20.6.2009

Více informací...

 
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X