materidouska
Domů

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Provozní řád Mateřídoušky


Mateřídouška je tu pro Vás. Aby byla i nadále krásným místem k setkávání, je třeba dodržovat společná pravidla, která napomáhají k dobré pohodě všech.
 

Základní ustanovení:

1) Mateřídouška slouží

 • k organizování programů pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené s předškolními dětmi za účelem vzdělávání v oblasti ekovýchovy, zdravého životního stylu, tvoření, cvičení, her, tematických kruhů a dalších činností v rámci programového spektra
 • k pobytu dětí do 9 let v rámci rozličných kroužků
 • uskutečnění zájmové činnosti pro širokou veřejnost
 • k dalším aktivitám našeho klubu

Pravidla provozu

1) Provoz Mateřídoušky zajišťuje hlavní lektorka, jednotlivé programy vedou a zajisťují k tomu proškolené lektorky a lektoři. Klub Mateřídouška je zřizován Základním článkem Hnutí Brontosaurus Botič.

2) Každý pracovník Mateřídoušky má následující povinnosti:

 • přijít alespoň 15 min. před zahájením provozu, zjistit stav zařízení a čistotu prostor, připravit pomůcky adekvátní programu
 • podávat informace o chodu Mateřídoušky a plánovaných akcích
 • po ukončení programu zajistit běžný úklid, zhasnout, stáhnout topení
 • zaznamenat a zkontrolovat evidenci a platby účastníků

3) Každá/ý lektorka/lektor Materřídoušky je oprávněn/a:

 • nevpustit do M. osoby nemocné, nevhodně oblečené apod.
 • vykázat z M. osoby nevhodně se chovající či porušující provozní řád.

4) Povinnosti návštěvníků a účastníků programů nabízených Mateřídouškou

 • Během návštěvy Mateřídoušky a v rámci programů pro rodiče s dětmi rodič odpovídá za své dítě po celou dobu pobytu
 • Vstup do prostor Mateřídoušky je možný pouze v čistých přezůvkách
 • Svršky, obuv a kočárky si návštěvníci odkládají v šatně
 • Doprovod vede své děti k pořádku, použité věci po sobě uklízí
 • Návštěvníci si hlídají své věci a cennosti, M. za ně nepřebírá zodpovědnost
 • Rodiče dohlédnou na to, aby jejich děti konzumovaly svačinky a nápoje jen u stolků v místnosti herny, do Oázy se občerstvení nevnáší
 • Veškeré vybavení používají návštěvníci programů přiměřeně jejich účelu a vedou k tomu i své děti. V případě poškození zajistí úhradu či opravu.
 • Při vykonávaní hygieny dohlédnou rodiče na dodržení čistoty v prostorách záchodků a umyvadel. Omyjí nočníky po jejich použití.
 • V prostorách Mateřídoušky (i zahrádky) je zakázáno kouření a požívání alkoholu
 • Návštěvníci, kteří neakceptují provozní řád, mohou být z prostoru vykázáni
 • Při programech probíhajících na zahrádce se návštěvníci chovají ohleduplně, trhání květin, bylinek a plodů je dovoleno jen na popud či se souhlasem lektorek/ů.
 • Veškeré programy dodržují noční klid, od 22:00 do 7:00 hodin.
 • Při programech probíhajících na farmě Toulcova dvora u zvířat dbají pokynů k tomu vyškolených lektorek a lektorů.

5) Podmínky programů pro děti bez rodičů

 • Rodiče jsou povinni při přihlášení seznámit lektorku/a s důležitými informacemi o dítěti
 • Rodiče přivádí děti na program 10 minut před zahájením programu a vyzvedávají si jej v předem dohodnutou hodinu
 • Mateřídouška se zavazuje dodržet smluvenou náplň programu

Aktuality Mateřídoušky

Kurs domácí výroby, 31.5., 7.6., 21.6.
Kurs domácí výroby, 31.5., 7.6., 21.6. Připravily jsme pro Vás třídílný kurz, kde si společně ukážeme a...
Neděle 19.4.2015 / Bojovka v Hostivaři / 15:00 -...
 Neděle 19.4.2015 / Bojovka v Hostivaři / 15:00 - 17:00 Víte, že oblast nedaleko Hostivaře patří k nejstarším trvale a hustě...
Nový kroužek pro děti "Příroda k sežrání"
Nový kroužek pro děti Již 16.3. otevíráme nový kroužek pro děti v pondělí 16:00-17:30 hodin....
všechny aktuality >>>