skolka2
flag flag flag flag flag flag flag
Domů Vzdělávání Mateřská škola

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Mateřská škola Semínko

Mateřská škola Semínko Mateřskou školu Semínko založila v roce 2003 Emilie Strejčková jako neziskovou organizaci, obecně prospěšnou společnost.
Semínko je soukromou mateřskou školou s environmentálním vzdělávacím programem. Klademe důraz na výchovu k udržitelnému rozvoji, děti tráví mnoho času venku a jsou tak v pevném kontaktu s přírodou. Od roku 2004 jsou v provozu dvě smíšené třídy (Včelky a Motýlci) po 23 dětech. Ve třídě se střídají dva pedagogové. Ve školce jsou také tři zahraniční asistenti, kteří hovoří s dětmi i učitelkami anglicky a španělsky.
V září 2010 byla otevřena třída typu lesní mateřské školy Lesníček s kapacitou 15 dětí.

 

Výchovný program

Nastartování přirozenějšího způsobu života
Koncepce školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a ze Školního vzdělávacího programu, jehož cílem je uspokojovat fyziologické a psychické potřeby dětí, zajišťovat jejich zdravý a harmonický vývoj a položit základy pro návyky takového způsobu života, který bude prevencí proti sociálně patologickým jevům a bude korespondovat s principy udržitelného rozvoje.

Inspirujeme se českými učiteli jako byli Jan Amos Komenský a Eduard Štorch.
Třídní program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání.

Děti jsou v pravidelném kontaktu se zvířaty. Některá jsou přímo ve školce - pakobylky, rybičky a Bordercolie Dora, za dalšími chodí děti na farmu a do areálu.

 

Právní forma

nezisková organizace - obecně prospěšná společnost

 

Ředitelka

Mgr. Magdaléna Kapuciánová

 

Třídy

Dvě smíšené třídy. V jedné třídě je max. 23 dětí, dva pedagogové, kteří se střídají na dopolední a odpolední provoz a asistent.
Dvě třídy typu lesní mateřské školy (více v odkazu Vzdělávání - Lesní mateřská škola), s počtem dětí 15 na jednu třídu a dvěma pedagogy.

 

Věk dětí

3 - 7 let

 

Součásti MŠ

Školní jídelna a zahrada

 

Poloha

Areál ekologického centra Toulcův dvůr. Rozloha členitého a přírodně hodnotného terénu příslušejícího k areálu činí 8 hektarů. Celek je součástí přírodního parku Hostivař - Záběhlice a památkově chráněného souboru Stará Hostivař. Z části je tvořen chráněným přírodním výtvorem Meandry Botiče.

 

Dostupnost

MHD: Autobus č.175 a č. 177 - stanice Toulcův dvůr je přímo u areálu. Tramvaje 22, 26 - zastávka Na Groši - odtud vede cesta menší procházkou okolo Botiče.

 

Školné

Školné je vyhlašováno do 15.5. před příslušným školním rokem.

V roce 2014/2015 se bude pohybovat až takto:

v běžných třídách (Včelky a Motýlci - provoz 7 - 17 hod.):          74550,-Kč/rok (placeno ve dvou splátkách po 37275 Kč)

                                              

ve třídě Lesníček 2, (dvoudenní provoz v týdnu 8:30 - 15 hod.):   39100,-Kč/rok (placeno ve dvou splátkách po 19550 Kč)

 

ve třídě Lesníček 3, (třídenní provoz v týdnu 8:30 - 15 hod).:         56400,-Kč/rok (placeno ve dvou splátkách po 28200 Kč)

 

V roce 2013/2014 je školné díky mnoha dotacím, darům a grantům:

Běžné třídy - Včelky a Motýlci   

49.500 Kč /rok (při prázdninové docházce)
47.000 Kč /rok (bez prázdninové docházky)

Lesní třída Lesníček

27500,-Kč/rok (docházka dva dny v týdnu)
nebo
40000,-Kč/rok (docházka tři dny v týdnu)
(podrobněji viz jednotlivé typy tříd v odkazu
Informace pro rodiče nebo Lesní mateřská škola Lesníček)

Najdete-li na našich stránkách chybu, napište nám to prosím.

Související stránky:

Fotogalerie:

images/stories/fotogalerie/1837/26042013602.jpg images/stories/fotogalerie/1837/Obrázek2.jpg images/stories/fotogalerie/1837/Obrázek5.jpg images/stories/fotogalerie/1837/Obrázek3.jpg images/stories/fotogalerie/1837/Obrázek8.jpg images/stories/fotogalerie/1837/Obrázek9.jpg

Aktuality ze školky

Exkurze do lesní třídy Lesníček, 25. dubna 2014
Exkurze do lesní třídy Lesníček, 25. dubna 2014 Zveme Vás na exkurzi do lesní třídy Lesníček, která je součástí Mateřské...
Rozhodnutí o zápisu do Mateřské školy Semínko,...
Do běžných tříd školky přijmeme 18 dětí, do tříd Lesníčku 12. Ostatní...
Příměstský tábor v Semínku,14.7. - 18. 7.2014
Příměstský tábor v Semínku,14.7. - 18. 7.2014 Tématem příměstského tábora (Po stopách praotce Čecha) pro děti od 6ti...
všechny aktuality >>>

Jsme držitelem ocenění UNESCO

UNESCO