toulcak

Naše vize a poslání

Naše vize a poslání

Vizí Mateřské školy Semínko je předškolního vzdělávání, ve kterém jsou doteky dětí s přírodou samozřejmostí a kde je hluboce zakořeněna úcta k přírodě, k druhým i k sobě samému.


Posláním Mateřské školy Semínko je profesionální předškolní vzdělávání založené na vzájemném respektu 
k přírodě, k druhým i k sobě samému. Dbáme na cílenou socializaci dětí v bezpečném, zdravém a podnětném prostředí. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Ukazujeme dětem důvody, proč si zamilovat přírodu. Jsme dlouhodobě vzorem českému vzdělávacímu systému a ovlivňujeme jeho vývoj.


Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta a výchova k udržitelnému rozvoji

Důraz klademe na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku, děti vedeme k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti. Důsledně rozvíjíme morálně volní vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům. Děti pravidelně navštěvují zdejší farmu, pozorují domácí zvířata, vývoj jejich mláďat, poznávají léčivé byliny a rostliny a průběžně o ně pečují. Děti vychováváme bez televize a počítače.

Očekáváme větší zájem těch rodičů, kteří již sami svým životním stylem mají blíže k ekologické problematice a sdílejí stejné hodnoty. Kulturní akce pro veřejnost ekologického a na české tradice orientovaného charakteru, které jsou v Toulcově dvoře připravovány, budou umožňovat rodičům navázat úzké kontakty s prostředím ekologického centra, jehož organickou součástí je i mateřská škola.

Získali jsme ocenění UNESCO pro organizace, které vzdělávají pro udržitelný rozvoj.Co je vzdělávání pro udržitelný rozvoj?

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je předpokladem k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním,pracovním i občanském živote. VUR se zejména zameřuje na: pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni, vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální a environmentální souvislosti a limity, rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s principy udržitelného rozvoje.

Jsme držitelem ocenění UNESCO

UNESCO
zdrava_skola
prirodni_zahrada

Jsme nositeli ocenění Rodiče vítáni

Společenství praxe


 
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X