toulcak

Informace o přijímání dětí

Informace o přijímání dětí

 

Rozhodnutí o zápisu

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o přijetí vašeho dítěte do Mateřské školy Semínko, o.p.s. Celkem jsme posoudili 34 řádně podaných přihlášek. Přijali jsme celkem 5 dětí.

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Semínko, o.p.s. pro školní rok 2019/2020 s nástupem 2. 9. 2019 (nebo o prázdninách):

 


Registrační číslo

3

24

28

31

32


 


Vážení rodiče přijatých dětí, první informační schůzka proběhne 13. 6. 2019 od 16 hodin v Mateřské škole Semínko. Seznámíte se s koncepcí, s denním programem, smlouvou a školním řádem, domluvíme adaptační návštěvy. Potvrďte na mail: kapucianova@toulcuvdvur.cz, zda přijdete, pak Vám zašleme k pročtení smlouvu a školní řád. Těšíme se na naše společné dny v Semínku.

Rozhodnete-li se, že Vaše dítě nenastoupí, oznamte nám to obratem, abychom mohli nabídnout volné místo dalším rodičům.

Registrační čísla dětí nepřijatých:


Registrační číslo

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

29

30

33

34


Vážení rodiče nepřijatých dětí, velmi nás mrzí, že jsme nemohli přijmout více dětí. V současné době probíhají platby školného na druhé pololetí. Pokud by se nám místo uvolnilo, je možné že se Vám s nabídkou místa ještě ozveme během června.

Dne 19. 6. 2019 ve středu od 10 do 17 hodin můžete převzít tiskopis Rozhodnutí o nepřijetí osobně v MŠ Semínko (po domluvě i v jiný termín).

V Praze dne:  30. 5. 2019

Ředitelka školy                                                                  

Mgr. Magdaléna Kapuciánová


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V naší mateřské škole si můžete vybrat mezi třídami běžnými a lesní třídou.


Své dítě můžete přihlásit do
- třídy klasického typu (Ježci, Veverky)
- lesní třídy Lesníček 

Chcete zapsat Vaše dítě do Semínka? Jste v souladu s našimi ideemi? Pak vyplňte on-line NÁBOROVÝ LÍSTEK a my Vás budeme v případě volného místa kontaktovat - k vyplnění ZDE.

Lístek můžete také stáhnout níže a poslat jej poštou na adresu školky nebo vhodit přímo do schránky. 
Náborové lístky přijímáme celoročně.Informace o povinnosti očkování:

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku mají předškoláci.Školné:

Výši školného v jednotlivých třídách naleznete v ceníku (dole). Platba školného je půl roku dopředu. Všechny třídy jsou zařazeny v rejstříku škol a splňují veškeré požadavky, které na mateřské školy klade zákon.
Na školné lze uplatnit slevu na vypočtené dani.  Sleva je ve výši minimální mzdy, pro rok 2019 je to 13 350 Kč. Na podrobnější informace se můžete zeptat v kanceláři školky.

 

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, jak stanovuje školský zákon.


 

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2019/2020 do Mateřské školy Semínko, o.p.s.

Zápis se koná pro děti, které jsou přijímány k celodenní pravidelné docházce. Předpokládaný počet přijímaných dětí ve všech třídách ve školním roce 2019/2020:  ____5_____

K zápisu se dostaví rodič/zákonný zástupce s OP a rodným listem dítěte. V době zápisu musí být v mateřské škole podepsaný „náborový lístek“ a „evidenční list“.

 

Kritéria pro přijímání dětí při zápisu do MŠ Semínko, o.p.s.:

1/ Věk dítěte                                                    1-18 bodů (dva a půl roku 1 bod, další bod za každé další 3 měsíce.)

2/ Rodičem dítěte je zaměstnanec školy.                                                   0-5 bodů (ne 0  - ano, plný úvazek 5)

3/ Rodiče/zákonní zástupci se účastnili  v roce 2019 dne otevřených dveří          0-1 bod (ne 0  - ano 1)

 

Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do školy v potaz.

 

Nelze-li děti vybrat podle kritérií, bude rozhodovat losování.

Losování podaných žádostí k zápisu dítěte do mateřské školy:

O termínu losování bude rozhodnuto, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující.

Výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné.

Z losování bude pořízen záznam.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

  • O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.
  • Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy) dále pak na webových stránkách školy: http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/materska-skola/prijimani-deti
  • Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.
  • Rozhodnutí o nepřijetí přejímá rodič/ zákonný zástupce osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

22. března 2019

 

 

Přiložené soubory:

Související stránky:

Kontakty:

Informace o přijímání dětí

Fotogalerie:

images/stories/fotogalerie/2021/IMG_7141.JPG images/stories/fotogalerie/2021/IMG_6674.JPG images/stories/fotogalerie/2021/IMG_6706.JPG images/stories/fotogalerie/2021/male10.JPG images/stories/fotogalerie/2021/P1090237.JPG images/stories/fotogalerie/2021/male5.JPG images/stories/fotogalerie/2021/IMG_2278.JPG images/stories/fotogalerie/2021/IMG_2557.JPG images/stories/fotogalerie/2021/male9.JPG images/stories/fotogalerie/2021/male1.JPG

Jsme držitelem ocenění UNESCO

UNESCO
zdrava_skola
prirodni_zahrada

Jsme nositeli ocenění Rodiče vítáni

Společenství praxe


 
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X

Mateřská škola Semínko, obecně prospěšná společnost

Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: 272 652 171 IČO: 27095487

MŠ Semínko - náborový formulář

Máme zájem o docházku do:
(Je možné zakšrtnout více možností)

Běžné třídy MŠ s 2 pedagogy dopoledne a 1 odpoledne (Ježci nebo Veverky)
Lesní třídy Lesníček 2 (čt, pá)
Lesní třídy Lesníček 3 (po, út, st)Rodiče dítěte/zákonní zástupci dítěte


Ano
Ne
Vyplněním výše uvedených údajů souhlasím, aby Mateřská škola SEMÍNKO, obecně prospěšná společnost, Kubatova 1/32, Praha 10, zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.


Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.


nepřihlášený
X