hlavicka
flag flag flag flag flag flag flag
Domů Odborné semináře

Zobrazit miniaturyZobrazit archivEmailTisk

Odborné semináře

Průběžně pro vás připravujeme vzdělávací odborné semináře v oborech, se kterými máme dostatek zkušeností. Vycházejí z problematiky, které se dlouhodobě věnujeme v naší praxi. Našimi tématy jsou tradiční hrnčířské techniky a zdravé vaření s využitím alternativních potravin. Velkou pozornost věnujeme tématice chovu koní a jejich zdraví, etologie, učení a výcviku.

Lektoři seminářů jsou uznávanými odborníky v daném oboru, příjemní lidé s bohatými zkušenostmi se vzděláváním dospělých. Pro semináře je v Toulcově dvoře vhodné zázemí, které dává prostor pro praktickou výuku.

Ve všech seminářích propojujeme teorii s praxí, na praktickou část klademe velký důraz a věnujeme jí dostatek času i pozornosti.

Naším cílem není vzdělávání pro vzdělávání, ale pro praxi.

  • Na všechny semináře je nutná rezervace! Přihlašovací formulář najdete v detailním popisu akce.
  
Obrázek Datum Kategorie
Úvod do etologie volně žijících zvířat Čtvrtek 24.4.2014 / Úvod do etologie volně žijících zvířat / 14:00 - 17:00

Etologie se zabývá studiem chování živočichů.
Na semináři se budeme věnovat vrozeným i naučeným složkám chování, vývojem vzorců chování a jejich významem pro přežívání daného druhu ve volné přírodě. Získané znalosti můžeme uplatnit nejen ve výuce. Poznatky lze využít v projektech k zachování populací původních nebo přesídlených druhů i v bezprostředním okolí lidských sídlišť. Etologie má velký význam pro chov zvířat v záchranných stanicích, zoologických zahradách, ale i pro ochranu ohrožených druhů ve volné přírodě.
 

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy, lektory EVP a volnočasových aktivit
Semináře pro pedagogy
Odborné semináře
Řez peckovin, výchova a údržba Pátek 25.4.2014 / Řez peckovin, výchova a údržba / 13:30 - 16:30

Zjistíme jaký je význam a pravidla provádění řezu, jak a kdy správně peckoviny zmlazovat a prořezávat. 

... Více informací >>> Vhodné pro: mládež, dospělé, seniory
Akce pro veřejnost
mládež
dospělí
senioři
Odborné semináře
Infocentrum
Úvod do etologie hospodářských zvířat Čtvrtek 15.5.2014 / Úvod do etologie hospodářských zvířat / 14:00 - 17:00

Chováním hospodářských zvířat v souvislosti s využitím poznatků v praxi se zabývá aplikovaná etologie. Na semináři se seznámíme s typy chování zvířat a jejich zákonitostmi. Zjistíme, jestli mají lidé možnosti ovlivňovat chování zvířat. Objasníme si odchylky v chování zvířat ve vztahu k podmínkám chovu, budeme se věnovat životním potřebám hospodářských zvířat s cílem dosažení welfare (životní pohody) pro zvířata a zajištění etiky chovu.

... Více informací >>> Vhodné pro: pedagogy, lektora EVP a volnočasových aktivit
Semináře pro pedagogy
Odborné semináře
Horsemanship I Sobota 17.5.2014 / Horsemanship I / 09:30 - 18:00

První ze série seminářů z cyklu přirozené komunikace s koněm pod vedením Václava Bořánka je určen pro všechny zájemce o práci s koněm ze země podle metod Horsemanshipu.

... Více informací >>> Vhodné pro: dospělé a mládež od 12 let
Kurzy s koňmi
Odborné semináře
Klub SRAZ
Seminář přirozené komunikace a horsemanshipu Sobota 7.6.2014 / Seminář přirozené komunikace a horsemanshipu / 09:30 - 18:00

Olda Novák je pro nás moudrým „bílým indiánem“, kterého si vážíme a známe ho řadu let. Pořádá kurzy, vzdělává koně a lidi. Natočil sérii výukových filmů. Seznamuje s principy „indiánské práce s koněm“. Maximálně respektuje individualitu každého koně s cílem minimalizovat stres při kontaktu s člověkem.

... Více informací >>>
Kurzy s koňmi
Odborné semináře
Klub SRAZ
Horsemanship II - práce ze země Sobota 14.6.2014 / Horsemanship II - práce ze země / 09:30 - 18:00

Horsemanship II plynule navazuje na květnový seminář. Nyní se s Václavem naučíme, jak pracovat s koněm ze země na vodítku a v kruhové ohradě. Principy přirozené komunikace nám umožní pochopit zákonitosti výcviku koně, tak aby nám rozuměl a cítil se s námi bezpečně.

... Více informací >>> Vhodné pro: dospělé a mládež od 12 let
Kurzy s koňmi
Odborné semináře
Klub SRAZ
Horsemanship IV.-Veřejný trénink pro jezdce s vlastním koněm Sobota 12.7.2014 / Horsemanship IV.-Veřejný trénink pro jezdce s vlastním koněm / 09:00 - 18:00

Trénink je určen pro šest jezdců s vlastním koněm, ostatní místa v kurzu jsou vyhrazena pro diváky. Přijeďte si se svým koněm na vlastní kůži zažít základy práce přirozeného jezdectví  pod vedením Václava Bořánka.

... Více informací >>> Vhodné pro: dospělé a mládež od 15 let
Kurzy s koňmi
Odborné semináře
Klub SRAZ
Horsemanship IV.-Veřejný trénink- místa určená pro diváky Sobota 12.7.2014 / Horsemanship IV.-Veřejný trénink- místa určená pro diváky / 09:30 - 18:00

Během veřejného tréninku budou přenášeny principy horsemanshipu do praxe jezdectví. Šest jezdců s vlastním koněm se bude pod vedením Václava Bořánka učit od svého koně.

V roli diváku budete mít možnost vše vidět, vyslechnout, ptát se a diskutovat o tom, jak a proč koně pod sedlem horsemanů fungují. 

... Více informací >>> Vhodné pro: dospělé a mládež od 12 let
Kurzy s koňmi
Odborné semináře
Klub SRAZ
Horsemanship III - v sedle Sobota 20.9.2014 / Horsemanship III - v sedle / 09:30 - 18:00

Hlavním tématem semináře jsou zásady práce přirozeného jezdectví. Praktické ukázky dle metod přirozené komunikace s koněm budou probíhat pod Václavovým vedením na našich huculských klisnách. 

... Více informací >>>
Kurzy s koňmi
Odborné semináře
Klub SRAZ
Seminář koňovědy Sobota 18.10.2014 / Seminář koňovědy / 09:30 - 18:00
To co vytvoříme s koněm na kruhovce, můžeme lehce ztratit v běžných každodenních situacích. Stále se hraje „hra o body“.
Kůň se učí v každém okamžiku, kdy je s námi. Neustále vede rozhovor. Pokud jej chceme slyšet a začít s ním komunikovat, vyžaduje to od nás soustředění, pozornost a porozumění. 
 
... Více informací >>> Vhodné pro: dospělé a mládež od 12 let
Kurzy s koňmi
Odborné semináře
Klub SRAZ

COM_REDEVENT_EXPORT_RSSCAL