hlavicka
Domů

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Regionální setkání Mrkvička

Regionální setkání Mrkvička

Ve středu 3. listopadu 2010  proběhlo ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr IV. Regionální setkání pražských pedagogů MŠ se zájmem o ekologickou výchovu.

Cílem tohoto setkání bylo představit učitelům veškerou existující nabídku podpory v oblasti environmentální výchovy v mateřských školách v Praze a nabídnout jim vhodné metody její realizace.

V úvodu konference byl Mgr. Blankou Touškovou (SSEV Pavučina) představen projekt MRKVIČKA - celorepublikové sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu. Poté následovalo obecné seznámení s programem Začít spolu  Mgr. Julianou Gajdošovou (ředitelka MŠ Beruška, Frýdek – Místek). Tento vzdělávací program, mezinárodně označován „Step by Step", je v České republice realizován v mateřských školách od roku 1994. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Po teoretické části následoval blok  praktických dílen. Každý účastník si dle svého zájmu mohl zvolit dvě z nabízených dílen.

Konference se zúčastnilo 62 zájemců z 59 mateřských škol. Účastníci setkání obdrželi metodický materiál v podobě publikací: Environmentální činnosti (Kateřina Jančaříková), Děti, aby byly a žily (kolektiv autorů) a výtisk časopisu NIKA.

Na setkání se prezentovaly nakladatelství Portál a Raabe.


Program setkání:

8.30 – 9.00  Prezence
9.00 – 9.10  Zahájení
9.10 – 9.30  Představení projektu MRKVIČKA
9.30 – 11.00  Seznámení s programem ZAČÍT SPOLU (hlavní principy, cíle a praktické zkušenosti)
11.30 – 13.00  Dílny
13.00 – 14.00  Oběd
14.00 – 15.30  Opakování dílen

Dílny:

ZAČÍT SPOLU
Pracovní dílna navázala na teoretickou část setkání. Účastníci si vyzkoušeli integrované učení hrou, ujasnili si propojení s RVP PV a prohlédli si fotografie z prostředí mateřské školy pracující v tomto projektu.
Lektorka: Mgr. Juliana Gajdošová, ředitelka MŠ Beruška, Frýdek - Místek

STOPY, OTISKY, ZÁSAHY... OBJEKTY V KRAJINĚ
Dílna byla vedena v artefiletickém pojetí vzdělávání a výchovy. Účastníci se na základě vlastní výtvarné tvorby seznámili s možnostmi propojení výtvarné a environmentální výchovy a seznámili se s několika uměleckými díly z oblasti Land Artu a jiných oblastí současného umění a vizuální kultury, které se dotýkají oblasti životního prostředí, ekologie, vztahu a pohledu člověka na přírodu či krajinu.
Lektorka: Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D., PF UK Praha

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Účastníci dílny si hravou formou zkusili uspat broučky, kteří jsou všude kolem nás a teď, když začíná zima zalézají pod listy a připravují se k spánku. Díky artefiletice (zjednonušeně výchova uměním) se dozvěděli nové informace nejen o listech, broučcích a podzimní přírodě, ale i o nich samých a jejich pocitech.
Lektork: Kateřina Brožová

Související stránky:

Tuto aktivitu podporují