hlavicka
Domů

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Specializační studium EVVO pro pražské MŠ, 2011-2012


::jseblod::obsah_stranek_s_nahledy::/jseblod::
::praxe_sbirky_dobrovolnici_save::311::/praxe_sbirky_dobrovolnici_save::
::najdete_nahrat_obrazek::images/najdete/4575/IMG_7931.jpg::/najdete_nahrat_obrazek::
::wysiwyg_introtext::Druhý běh studia k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy pro pražské pedagogy jsme zahájili v prosinci 2011 a ukončili v listopadu 2012. Studium bylo opět pro účastníky zdarma díky Magistrátu hl. m. Prahy, který na základě veřejné zakázky uhradil náklady spojené se studiem.::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext::Studium bylo určeno všem pražským předškolním pedagogům a pedagogům 1. a 2. tříd ZŠ,  příp. lektorům mateřských center, se zájmem o environmentální/ekologickou výchovu.

Studium absolvovalo 19 předškolních pedagožek (lektorek mateřských center a učitelek mateřských škol).

Účastnice absolvovaly celkem 250 vyučovacích hodin výuky, které byly rozloženy do několika studijních bloků. Sedm třídenních studijních bloků se uskutečnilo ve SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, jeden týdenní pobytový blok proběhl na Sluňákově - Centru ekologických aktivit města Olomouce,  a při jednom čtyřdenním pobytovém bloku jsme navštívili Lipku -  školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně. Aby účastníkům studium zabralo co možná nejméně pracovních dnů, probíhaly třídenní bloky od pátku do neděle a týdenní blok se uskutečnil o letních prázdninách.

Termíny "SS 250" Praha 2011/2012
1 9.-11.12.2011 Toulcův dvůr, Praha
2 20.-22.1. 2012 Toulcův dvůr, Praha
3 10.-12.2. 2012 Toulcův dvůr, Praha
4 9.3.-11.3. 2012 Toulcův dvůr, Praha
5 17.-20.5.2012 Lipka, Brno
6 22.-24.6.2012 Toulcův dvůr, Praha
7 16.-21.7.2012 Sluňákov, Olomouc
8 21.-23.9.2012 Toulcův dvůr, Praha
9 12.-14.10.2012 Toulcův dvůr, Praha


V programu specializačního studia byla zařazena řada témat, která přiblížili špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

Účastnice studium zakončily dne 17.11. 2012 závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolventky dostaly osvědčení o absolvování studia.

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: 28896/2011-25-761.


::/wysiwyg_fulltext::
::my_readmore:: ::/my_readmore::
::panel_aktualita_odkazy:: ::/panel_aktualita_odkazy::
::odkaz_group::2::/odkaz_group::

::jseblod_odkaz_group::_odkaz::/jseblod_odkaz_group::
::aktualita_externi_odkaz|0|odkaz_group::http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/pro-pedagogy/specializacni-studium/praha-20102011::/aktualita_externi_odkaz|0|odkaz_group::
::aktualita_externi_odkaz_popis|0|odkaz_group::Informace o 1. běhu specializačního studia pro Prahu 2010/11::/aktualita_externi_odkaz_popis|0|odkaz_group::
::odkaz_externi|0|odkaz_group::0::/odkaz_externi|0|odkaz_group::
::jseblodend_odkaz_group::::/jseblodend_odkaz_group::
::jseblod_odkaz_group::_odkaz::/jseblod_odkaz_group::
::aktualita_externi_odkaz|1|odkaz_group::http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/pro-pedagogy/fotogalerie::/aktualita_externi_odkaz|1|odkaz_group::
::aktualita_externi_odkaz_popis|1|odkaz_group::Fotogalerie z jednotlivých bloků specializačních studií::/aktualita_externi_odkaz_popis|1|odkaz_group::
::odkaz_externi|1|odkaz_group::0::/odkaz_externi|1|odkaz_group::
::jseblodend_odkaz_group::::/jseblodend_odkaz_group::

::panel_aktualita_soubory:: ::/panel_aktualita_soubory::
::soubor_group::1::/soubor_group::

::jseblod_soubor_group::_soubor::/jseblod_soubor_group::
::soubor1|0|soubor_group::::/soubor1|0|soubor_group::
::soubor1_popis|0|soubor_group:: ::/soubor1_popis|0|soubor_group::
::jseblodend_soubor_group::::/jseblodend_soubor_group::

::panel_fotogalerie:: ::/panel_fotogalerie::
::fotogalerie_napoveda:: ::/fotogalerie_napoveda::
::fotogalerie_obrzek_group::1::/fotogalerie_obrzek_group::

::jseblod_fotogalerie_obrzek_group::fotogalerie_obrazek::/jseblod_fotogalerie_obrzek_group::
::fotogalerie_obrazek|0|fotogalerie_obrzek_group::::/fotogalerie_obrazek|0|fotogalerie_obrzek_group::
::fotogalerie_obrazek_popis|0|fotogalerie_obrzek_group:: ::/fotogalerie_obrazek_popis|0|fotogalerie_obrzek_group::
::jseblodend_fotogalerie_obrzek_group::::/jseblodend_fotogalerie_obrzek_group::

::panel_kontakty:: ::/panel_kontakty::
::najdete_kontakt:: ::/najdete_kontakt::
::najdete_kontakt_pracovnik::3131::/najdete_kontakt_pracovnik::
::jseblodend::::/jseblodend::