hlavicka
Domů

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Specializační studium EVVO pro středočeské MŠ 2013/2014


::jseblod::obsah_stranek_s_nahledy::/jseblod::
::praxe_sbirky_dobrovolnici_save::311::/praxe_sbirky_dobrovolnici_save::
::najdete_nahrat_obrazek::images/najdete/5473/DSCF3142.JPG::/najdete_nahrat_obrazek::
::wysiwyg_introtext::V období květen 2013 - říjen 2014 realizoval ZČ HB Botič na Toulcově dvoře v pořadí již třetí ročník specializačního studia pro koordinátory ekologické výchovy na mateřských školách. Tento ročník studia byl podpořen Evropským sociálním fondem a byl určen pro středočeské předškolní pedagogy.::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext::

Studium proběhlo od května 2013 do září 2014 a to v rozsahu dle standardu MŠMT. Celkem  se uskutečnilo 250 vyučovacích hodin přímé výuky, které byly rozděleny do výukových bloků (jeden šestidenní pobytový blok v Centru ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, osm třídenních pobytových bloků v SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr a jeden čtyřdenní blok na Lipce - školském zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně).

Studium absolvovalo 24 předškolních pedagogů s působností ve Středočeském kraji. Účastníci studia si osvojili kompetence k plánování, uskutečňování a hodnocení EVVO, naučili se začleňovat průřezové téma EV do ŠVP, používat vhodné metody, nástroje a prostředky k realizaci EVVO, využívat možností spolupráce s NNO, veřejnou správou, zřizovatelem, rodiči a dalšími partnery či efektivně spolupracovat s kolegy. Během studia byl kladen důraz na osvojování si aktivních metod a forem vzdělávání, rozvoj kritického a tvořivého myšlení ve výuce a uvádění příkladů dobré praxe. Naším cílem bylo úzké propojení odbornosti s praxí a využitelnost předávaných námětů a informací ve školách účastníků.

Třetí ročník studia proběhl v těchto termínech:

3.-5.5. 2013 Toulcův dvůr, Praha
31.5.-2.6. 2013 Toulcův dvůr, Praha
22.-27.7. 2013 Sluňákov, Horka na Moravě
20.-22.9. 2013 Toulcův dvůr, Praha
4.-6.10. 2013 Toulcův dvůr, Praha
15.-17.11. 2013 Toulcův dvůr, Praha
17. – 19.1. 2014 Toulcův dvůr, Praha
28.2.-2.3. 2014 Toulcův dvůr, Praha
15.-18.5. 2014 Jezírko, Brno
6.6.-8.6. 2014 Toulcův dvůr, Praha

Studium bylo určeno pro absolventy středních či vysokých pedagogických škol, popř. vysoké školy nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem a dvouletou praxí. Všech 24 přihlášených účastnic z 23 různých mateřských škol na území Středočeského kraje zakončilo studium závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.


Informace dříve realizovaných studiích a fotografie z nich najdete na www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/pro-pedagogy/specializacni-studium

Ohlasy absolventek tohoto ročníku studia:

  • Studium mi hodně dává – rady, poznatky, nápady, pobyt na zajímavých místech, společnost milých lidí a jejich zajímavé myšlenky, energii do další práce…
  • Myslím si, že mě studium celou změní, nejen jako učitelku, ale i jako člověka. Posune mě dál, nutí mě přemýšlet, vážit si běžných věcí, chránit, hodnotit, nad vším se zamyslet….. prostě mít chuť do další práce a mít radost z „obyčejného“ života.
  • Studium mi dává pocit, že snažení v této oblasti má smysl.
  • Dostala jsem velké množství informací a podnětů nejen z oblasti EVVO, ale i z dalších-pedagogika, psychologie, spousta konkrétních námětů pro práci v MŠ, v neposlední řadě také nekonečné konzultace se stejně naladěnými lidmi.
  • Studium mi přineslo setkání se zajímavými lidmi a zásobu nápadů pro moji práci.
  • Studium mi dává možnost setkávat se v příjemném prostředí se zajímavými  lidmi a doplnit si své vzdělání. Čím dál tím víc zjišťuji, co všechno ještě nevím. Jsem ale celkem klidná. Myslím, že v Toulcově dvoře své mezery ve vzdělání zaplním.
  • Chcete zjistit, že na to nejste samy, že třídit odpad není zbytečné, že děti opravdu potřebují pobyt venku a to i za deště a mnoho  dalších odpovědí vám pomůže najít toto studium.
  • Rozhodně to stojí za to absolvovat studium, přála bych to všem kdo mají zájem ať do toho jdou, jsme skvělá lidská smečka a je nám spolu dobře!
  • Možná vypadám jako blázen, když přijedu ze studia a vrátím se do reality... Chtělo by to, aby takové studium měli všichni… Snažím se myšlenky šířit dál a až otevřete další studium, určitě tam od nás ze školky někdo bude.
  • Doporučuji všem, kteří mají k přírodě blízko a chtějí dát dětem ještě víc.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

logolink_500

::/wysiwyg_fulltext::
::my_readmore:: ::/my_readmore::
::panel_aktualita_odkazy:: ::/panel_aktualita_odkazy::
::odkaz_group::1::/odkaz_group::

::jseblod_odkaz_group::_odkaz::/jseblod_odkaz_group::
::aktualita_externi_odkaz|0|odkaz_group:: ::/aktualita_externi_odkaz|0|odkaz_group::
::aktualita_externi_odkaz_popis|0|odkaz_group:: ::/aktualita_externi_odkaz_popis|0|odkaz_group::
::odkaz_externi|0|odkaz_group::0::/odkaz_externi|0|odkaz_group::
::jseblodend_odkaz_group::::/jseblodend_odkaz_group::

::panel_aktualita_soubory:: ::/panel_aktualita_soubory::
::soubor_group::1::/soubor_group::

::jseblod_soubor_group::_soubor::/jseblod_soubor_group::
::soubor1|0|soubor_group::::/soubor1|0|soubor_group::
::soubor1_popis|0|soubor_group:: ::/soubor1_popis|0|soubor_group::
::jseblodend_soubor_group::::/jseblodend_soubor_group::

::panel_fotogalerie:: ::/panel_fotogalerie::
::fotogalerie_napoveda:: ::/fotogalerie_napoveda::
::fotogalerie_obrzek_group::1::/fotogalerie_obrzek_group::

::jseblod_fotogalerie_obrzek_group::fotogalerie_obrazek::/jseblod_fotogalerie_obrzek_group::
::fotogalerie_obrazek|0|fotogalerie_obrzek_group::::/fotogalerie_obrazek|0|fotogalerie_obrzek_group::
::fotogalerie_obrazek_popis|0|fotogalerie_obrzek_group:: ::/fotogalerie_obrazek_popis|0|fotogalerie_obrzek_group::
::jseblodend_fotogalerie_obrzek_group::::/jseblodend_fotogalerie_obrzek_group::

::panel_kontakty:: ::/panel_kontakty::
::najdete_kontakt:: ::/najdete_kontakt::
::najdete_kontakt_pracovnik::3131::/najdete_kontakt_pracovnik::
::jseblodend::::/jseblodend::