evp2
Domů Vzdělávání Pro školy a školky Programy pro 2.stupeň ZŠ

Programy pro 2.stupeň ZŠ

Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Názorně a prakticky zaměřený program věnovaný poznání, jak složitá a dlouhá je cesta k upečení chleba. Seznámíme se se základními obilovinami, vyzkoušíme si mlácení cepy, rozdrtíme na žernovu zrno na mouku a každý si upeče malý chlebánek. Doplňková témata: proměny zemědělské krajiny, ekologické zemědělství a biopotraviny. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Program je zaměřen na proces zdomácnění zvířat, který sehrál významnou roli ve vývoji lidstva. Na našem statku mají žáci ojedinělou možnost seznámit se s původními českými plemeny hospodářských zvířat. Prostřednictvím aktivit a přímého kontaktu se zvířaty si žáci uvědomí životní potřeby zvířat a ujasní si pojmy živočišný druh a plemeno. Dostaneme se i k etice chovu a k ekologickému zemědělství. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Interaktivní výuka s materiály z praxe na téma prase domácí: biologie divokých předků, charakteristika domácích zvířat, obrazové materiály z velkochovů a biochovů, zákony, videovýstupy etologických výzkumů. Komentovaná prohlídka welfare farmy s pozorováním prasat, přímý kontakt se zvířaty. Jak můžeme ovlivnit život prasat domácích? Závěrečná diskuze navazující na zážitky z programu vede k vyjasnění si vlastního vztahu k ochraně hospodářských zvířat. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Kudy a jak putuje řeka, než se dostane do moře? Kdo obývá říční ekosystémy? To vše se dozvíme pomocí 3D modelu vodního toku (dlouhý 4,5 m). Seznámíme se s jednotlivými biotopy od horských pramenů až k ústí řek a poznáme jejich nejznámější živočichy. Ve druhé polovině programu se vypravíme do terénu k meandrům Botiče. Prozkoumáme vodní tok v jeho přírodním stavu a v pracovních týmech nalovíme a určíme drobné vodní živočichy. Zmínka bude patřit také povodním, vlivu lidské činnosti na vodní toky a současné ochraně říční krajiny. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Vyrábí se mléko v továrnách? K čemu všemu se mléko využívá? Děti se seznámí se zvířaty, která poskytují mléko (kráva, ovce, kozy), a s jejich životními potřebami. Prakticky si vyzkouší získávání mléka (dojení) a jeho zpracování (výroba sýra). Přímý kontakt se zvířaty, ekologické zemědělství, biopotraviny. Více informací...
 
Cílová skupina: 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 100 Kč / žák
V tomto programu se seznámíme s kameny pomocí prožitků a smyslů. Zahrajeme si hru Cesta kamene a prožijeme cestu jednoho oblázku od jeho vzniku v zemském nitru až po okamžik, kdy jsme jej zvedli ze země. Vlastním pozorováním a pokusy se sami naučíme poznávat jednotlivé horniny a nerosty a ve skupinách zjistíme, co všechno se dá z kamene vyrobit. Závěrečná soutěž mezi skupinami prověří nejen naši odvahu riskovat, ale i naše znalosti. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Bude náročné zachovat čistou vodu pro další generace? V tomto programu nás budou zajímat zdroje pitné vody, její úprava a rozvod, problematika spotřeby vody i čištění odpadních vod. Vše budeme zjišťovat a zkoušet v praxi formou mnoha pokusů s pomocí „vodního kufříku“ od Nadace Veolia. Osvěží nás hra a vodní bar. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Nově upraveno!
Podíváme se na svět očima zvířat a lépe tak porozumíme jejím potřebám. V interaktivním programu žáci pozorují životní projevy zvířat a jejich komunikaci. Díky společné diskusi pro ně chování zvířat přestane být velkou neznámou. Nezapomeneme ani na srovnání s člověkem. Přímý kontakt se zvířaty, vcítění, emoce, rozvoj komunikačních dovedností. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Jaká je sezónní dynaminka a úloha jednotlivých členů včelího společenstva? Zjistíme, jak včely vyrábí med a jiné produkty. Dozvíme se, jak včely komunikují a jak probíhá vývoj včely. Prohlédneme si výukový úl s živými včelami a zavítáme na výstavu včelařských pomůcek a nástrojů. Praktické ukázky a základy včelařství. Více informací...
 
Cílová skupina: 7.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Nakupování nás provází celý život. Zamysleli jste se někdy nad tím, kde se berou věci, které vkládáme do košíku? Odkud je banán, čokoláda nebo třeba mikina? Jak dlouho k nám putují? Kdo je pěstuje nebo vyrábí? Může mít to, co si vybereme, nějaký vliv na život lidí na naší planetě? Naučíme se orientovat v označení biopotravin a zjistíme, čím se liší ekologické zemědělství od konvenčního. Vcítíme se do situace lidí, kteří pro nás šijí oblečení, zjistíme, jak souvisí čokoláda s dětskou prací a komu pomáhá spravedlivý obchod. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
V programu se podíváme na svět z pohledu koní. Přeneseme se do doby zdomácnění koní a připomeneme si jejich využití v historii a současnosti. Budeme studovat život koní a jejich vzájemnou komunikaci. Na základě životních potřeb si odvodíme, jak poznat spokojeného koně. Prohlídka stájí, praktické ukázky, vlastní pozorování, hry. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Co je to mokřad a jakou má funkci v krajině? Proč si chrostík staví schránku a čím se liší larva čolka od pulce? Spolu s dětmi prozkoumáme, co v mokřadu roste a proč. Budeme lovit a určovat vodní živočichy. Odhalíme vazby a zákonitosti mokřadního ekosystému a objevíme, proč jsou mokřady tak důležité pro krajinu i člověka. Děti budou pracovat ve skupinách a prezentovat výsledky svého průzkumu. Více informací...
 

Aktuality pro školy

Objednávání výukových programů pro školy a školky
Objednávání výukových programů pro školy a školky Od pondělí 24.8. spouštíme objednávání výukových programů na nový školní...
Objednávání ekologických výukových programů
Objednávání ekologických výukových programů DUBEN - ČERVENPříští týden ve středu 4. 2. začíná objednávání programů...
Zvířecí programy v zimním období
Zvířecí programy v zimním období Vyzkoušejte zvířecí programy také v zimním období. Programy jako O...
všechny aktuality >>>