evp2
Domů Vzdělávání Pro školy a školky Programy pro 2.stupeň ZŠ

Programy pro 2.stupeň ZŠ

Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Názorně a prakticky zaměřený program věnovaný poznání, jak složitá a dlouhá je cesta k upečení chleba. Seznámíme se se základními obilovinami, vyzkoušíme si mlácení cepy, rozdrtíme na žernovu zrno na mouku a každý si upeče malý chlebánek. Doplňková témata: proměny zemědělské krajiny, ekologické zemědělství a biopotraviny. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180/240 min
Cena: 70/80 Kč / žák
Jak by měla vypadat krajina, ve které bychom chtěli žít? Dozvíme se, jak se krajina kolem nás vyvíjela a měnila, a během příjemné vycházky si v praxi vyzkoušíme, co všechno lze ze současné podoby krajiny vyčíst. Zjistíme také, jaké má krajina barvy, zvuky, vůně… Na závěr se společně zamyslíme nad budoucností navštívené krajiny. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Program je zaměřen na proces zdomácnění zvířat, který sehrál významnou roli ve vývoji lidstva. Na našem statku mají žáci ojedinělou možnost seznámit se s původními českými plemeny hospodářských zvířat. Prostřednictvím aktivit a přímého kontaktu se zvířaty si žáci uvědomí životní potřeby zvířat a ujasní si pojmy živočišný druh a plemeno. Dostaneme se i k etice chovu a k ekologickému zemědělství. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: materiály PŘED a PO zdarma, EVP 80 Kč / žák
Nabízíme Vám možnost se již před návštěvou Toulcova dvora věnovat tématu zdomácnění podle poskytnutých metodických materiálů, které jsou pro Vás zdarma v rámci ceny stávajícího programu. Na Toulcově dvoře se pak budeme více věnovat prohlídce farmy s hospodářskými zvířaty. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Interaktivní výuka s materiály z praxe na téma prase domácí: biologie divokých předků, charakteristika domácích zvířat, obrazové materiály z velkochovů a biochovů, zákony, videovýstupy etologických výzkumů. Komentovaná prohlídka welfare farmy s pozorováním prasat, přímý kontakt se zvířaty. Jak můžeme ovlivnit život prasat domácích? Závěrečná diskuze navazující na zážitky z programu vede k vyjasnění si vlastního vztahu k ochraně hospodářských zvířat. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 240 min
Cena: 80 Kč / žák
Kde se vzala v Praze kavylová step, co na ní žije a kvete, čím může být ohrožena a jak ji chránit? Žáci s pomocí pracovního listu prozkoumají závislost společenstev rostlin a živočichů na podmínkách prostředí a posoudí vliv člověka na přírodu Cikánky v minulosti a dnes. Ve skupinách podle fotoatlasu zmapují vegetaci na malých výzkumných plochách s odlišnými podmínkami, ověří výskyt určitých chráněných druhů rostlin a výsledky si porovnají. Závěrem navrhnou a prodiskutují způsoby ochrany zdejších společenstev. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Kudy a jak putuje řeka, než se dostane do moře? Kdo obývá říční ekosystémy? To vše se dozvíme pomocí 3D modelu vodního toku (dlouhý 4,5 m). Seznámíme se s jednotlivými biotopy od horských pramenů až k ústí řek a poznáme jejich nejznámější živočichy. Ve druhé polovině programu se vypravíme do terénu k meandrům Botiče. Prozkoumáme vodní tok v jeho přírodním stavu a v pracovních týmech nalovíme a určíme drobné vodní živočichy. Zmínka bude patřit také povodním, vlivu lidské činnosti na vodní toky a současné ochraně říční krajiny. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 7. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Jak vypadá plch a čím se živí puštík? V lese budeme určovat stromy pomocí určovacího klíče. Podíváme se, kdo žije v lesní hrabance a jak vypadá zemní past. Zjistíme, které živočichy bychom mohli potkat v nočním lese a zkusíme je poznat podle hlasu. Budeme přemýšlet, kdo se kým nebo čím živí a kdo je na čem závislý. Přijdeme na to, že les potřebují nejen zvířata a člověk, ale i krajina. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Vyrábí se mléko v továrnách? K čemu všemu se mléko využívá? Děti se seznámí se zvířaty, která poskytují mléko (kráva, ovce, kozy), a s jejich životními potřebami. Prakticky si vyzkouší získávání mléka (dojení) a jeho zpracování (výroba sýra). Přímý kontakt se zvířaty, ekologické zemědělství, biopotraviny. Více informací...
 
Cílová skupina: 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
V tomto programu se seznámíme s kameny pomocí prožitků a smyslů. Zahrajeme si hru Cesta kamene a prožijeme cestu jednoho oblázku od jeho vzniku v zemském nitru až po okamžik, kdy jsme jej zvedli ze země. Vlastním pozorováním a pokusy se sami naučíme poznávat jednotlivé horniny a nerosty a ve skupinách zjistíme, co všechno se dá z kamene vyrobit. Závěrečná soutěž mezi skupinami prověří nejen naši odvahu riskovat, ale i naše znalosti. Více informací...
 
Cílová skupina: 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: materiály PŘED a PO zdarma, EVP 70 Kč / žák
Kameny nás jako mlčenliví a nenápadní společníci provázejí celým životem. Víte, jak vznikaly a přitom spoluvytvářely podobu a příběh krajiny našeho domova? Člověk kameny využívá od pradávna a neobejde se bez nich ani dnes. Jenže to nejde bez těžby, která představuje vždy zásah do životního prostředí.
Nabízíme vám možnost věnovat se tématu trochu více a to bez velkých nároků na přípravu a za cenu stávajícího programu. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Bude náročné zachovat čistou vodu pro další generace? V tomto programu nás budou zajímat zdroje pitné vody, její úprava a rozvod, problematika spotřeby vody i čištění odpadních vod. Vše budeme zjišťovat a zkoušet v praxi formou mnoha pokusů s pomocí „vodního kufříku“ od Nadace Veolia. Osvěží nás hra a vodní bar. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Nově upraveno!
Podíváme se na svět očima zvířat a lépe tak porozumíme jejím potřebám. V interaktivním programu žáci pozorují životní projevy zvířat a jejich komunikaci. Díky společné diskusi pro ně chování zvířat přestane být velkou neznámou. Nezapomeneme ani na srovnání s člověkem. Přímý kontakt se zvířaty, vcítění, emoce, rozvoj komunikačních dovedností. Více informací...
 
Cílová skupina: 7.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Pomocí simulačních her poodhalíme některé vlastní stereotypy chování které by mohly souviset se současnými celosvětovými problémy. Společně se zamyslíme nad tím, co pro planetu může udělat každý z nás. Pokud vás ekologové nebo některé jejich názory štvou, budete mít příležitost říci to nahlas. Program je interaktivní a probíhá v interiéru; rozhodně vám nehrozí dlouhé pochmurné přednášky. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Jaká je sezónní dynaminka a úloha jednotlivých členů včelího společenstva? Zjistíme, jak včely vyrábí med a jiné produkty. Dozvíme se, jak včely komunikují a jak probíhá vývoj včely. Prohlédneme si výukový úl s živými včelami a zavítáme na výstavu včelařských pomůcek a nástrojů. Praktické ukázky a základy včelařství. Více informací...
 
Cílová skupina: 7.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Nakupování nás provází celý život. Zamysleli jste se někdy nad tím, kde se berou věci, které vkládáme do košíku? Odkud je banán, čokoláda nebo třeba mikina? Jak dlouho k nám putují? Kdo je pěstuje nebo vyrábí? Může mít to, co si vybereme, nějaký vliv na život lidí na naší planetě? Naučíme se orientovat v označení biopotravin a zjistíme, čím se liší ekologické zemědělství od konvenčního. Vcítíme se do situace lidí, kteří pro nás šijí oblečení, zjistíme, jak souvisí čokoláda s dětskou prací a komu pomáhá spravedlivý obchod. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.-9. třída
Délka programu: 180/240 min
Cena: 70/80 Kč / žák
Jak se život vyvíjel v celé své rozmanitosti a kráse? Žáci objevují tajemství zkamenělin v naší sbírce a pátrají po svědcích dávné minulosti. Během soutěže mezi skupinami projdou všechna geologická období. Společně si vyzkoušíme hledání drobných fosilií ve výplavu a své nálezy si každá skupina prohlédne pod binokulární lupou. Každý si může svoje malé úlovky ponechat jako suvenýr. Kdo by chtěl na památku trilobita, může si vlastnoručně vyrobit jeho otisk. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 240 min
Cena: 80 Kč / žák
Terénní výukový program probíhající v PP Pitkovická stráň s výskytem koniklece lučního českého a dalších chráněných druhů rostlin a živočichů. Zde se budeme věnovat samostatnému botanickému průzkumu ve skupinách s pomocí malého fotoatlasu, porovnáme stanoviště s odlišnými podmínkami a jejich společenstva, posoudíme vliv člověka v minulosti a dnes. V závěru posoudíme možná ohrožení cenného společenstva skalní stepi, navrhneme a prodiskutujeme způsoby ochrany a porovnáme je se skutečným managementem. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
V programu se podíváme na svět z pohledu koní. Přeneseme se do doby zdomácnění koní a připomeneme si jejich využití v historii a současnosti. Budeme studovat život koní a jejich vzájemnou komunikaci. Na základě životních potřeb si odvodíme, jak poznat spokojeného koně. Prohlídka stájí, praktické ukázky, vlastní pozorování, hry. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Program, který nás zavede do rozmanitého světa rostlin. Modulové uspořádání programu umožňuje lektorovi pružněji reagovat na potřeby výuky i na roční období. Proto nám při objednávání můžete sdělit čísla až tří modulů, které vás nejvíce zajímají a jimž se chcete podrobněji věnovat. Necháte-li výběr na nás, lektor zvolí moduly podle ročního období. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.-9. třída
Délka programu: 180/240 min
Cena: 70/80 Kč / žák
Hledat krásu v maličkostech a objevovat detaily může být docela velké dobrodružství. Čeká nás nejen práce s mikroskopem při pozorování buněk, pletiv a drobných živočichů, ale i několik her a dalších aktivit. K dispozici je 10 mikroskopů a dvě binokulární lupy. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Co je to mokřad a jakou má funkci v krajině? Proč si chrostík staví schránku a čím se liší larva čolka od pulce? Spolu s dětmi prozkoumáme, co v mokřadu roste a proč. Budeme lovit a určovat vodní živočichy. Odhalíme vazby a zákonitosti mokřadního ekosystému a objevíme, proč jsou mokřady tak důležité pro krajinu i člověka. Děti budou pracovat ve skupinách a prezentovat výsledky svého průzkumu. Více informací...
 
Cílová skupina: 6.- 9. třída
Délka programu: 180 min
Cena: materiály PŘED a PO zdarma, EVP 70 Kč / žák
Víte, že mezi mokřady patří i rybníky a horská jezera? A jsou vůbec mokřady pro krajinu důležité? Většina lidí si pod pojmem mokřad představí nejspíš bažinu s komáry a jinou nepříjemnou havětí. Ne všichni víme, proč bychom si měli mokřadů vážit a chránit je.
Nabízíme Vám možnost věnovat se tématu trochu více a to bez velkých nároků na přípravu. Více informací...
 

Aktuality pro školy

Výukové programy pro školy a školky
Výukové programy pro školy a školky V současné době máme naplněnou kapacitu dopoledních programů pro školy a...
Objednávání ekologických výukových programů
Objednávání ekologických výukových programů DUBEN - ČERVENPříští týden ve středu 4. 2. začíná objednávání programů...
Zvířecí programy v zimním období
Zvířecí programy v zimním období Vyzkoušejte zvířecí programy také v zimním období. Programy jako O...
všechny aktuality >>>