evp2

Programy pro SŠ

Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Názorně a prakticky zaměřený program věnovaný poznání, jak složitá a dlouhá je cesta k upečení chleba. Seznámíme se se základními obilovinami, vyzkoušíme si mlácení cepy, rozdrtíme na žernovu zrno na mouku a každý si upeče malý chlebánek. Více informací...
 
Délka programu: 240 min
Cena: 80 Kč / žák
Jak by měla vypadat krajina, ve které bychom chtěli žít? Dozvíme se, jak se krajina kolem nás vyvíjela a měnila, a během příjemné vycházky si v praxi vyzkoušíme, co všechno lze ze současné podoby krajiny vyčíst. Zjistíme také, jaké má krajina barvy, zvuky, vůně… Na závěr se společně zamyslíme nad budoucností navštívené krajiny. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Proces domestikace zvířat sehrál významnou roli ve vývoji lidstva. Čím se liší domestikace jednotlivých živočišných druhů? Jak a proč vznikají plemena zvířat? V průběhu programu nalezneme odpovědi nejen na tyto otázky, ale zároveň se studenti na naší farmě seznámí s ojedinělou expozicí původních českých plemen a s jejich ochranou. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Interaktivní výuka s materiály z praxe na téma prase domácí: biologie divokých předků, charakteristika domácích zvířat, obrazové materiály z velkochovů a biochovů, zákony, video-výstupy etologických výzkumů. Komentovaná prohlídka welfare farmy s pozorováním prasat, přímý kontakt se zvířaty. Jak můžeme ovlivnit život prasat domácích? Závěrečná diskuze navazující na zážitky z programu vede k vyjasnění si vlastního vztahu k ochraně hospodářských zvířat. Více informací...
 
Délka programu: 240 min
Cena: 80 Kč / žák / žák
Kde se vzala v Praze kavylová step, co na ní žije a kvete, čím může být ohrožena a jak ji chránit? Žáci s pomocí pracovního listu prozkoumají závislost společenstev rostlin a živočichů na podmínkách prostředí a posoudí vliv člověka na přírodu Cikánky v minulosti a dnes. Ve skupinách podle fotoatlasu zmapují vegetaci na malých výzkumných plochách s odlišnými podmínkami, ověří výskyt určitých chráněných druhů rostlin a výsledky si porovnají. Závěrem navrhnou a prodiskutují způsoby ochrany zdejších společenstev. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Kudy a jak putuje řeka, než se dostane do moře? Kdo obývá říční ekosystémy? To vše se dozvíme pomocí trojrozměrného modelu vodního toku. Seznámíme se s jednotlivými biotopy od horských pramenů až k ústí řek a poznáme jejich nejznámější živočichy a rostliny. Vypravíme se do terénu k meandrům Botiče a v pracovních týmech nalovíme a určíme drobné vodní živočichy. Zmínka bude patřit také povodním, vlivu lidské činnosti na vodní toky a současné ochraně a péči o říční krajinu. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Bude náročné zachovat čistou vodu pro další generace? Víte, ze které vodárny pochází voda z vašeho kohoutku? V tomto programu nás budou zajímat zdroje pitné vody, její úprava a rozvod, problematika spotřeby vody i čištění odpadních vod. Mnohé si sami vyzkoušíme v praxi formou pokusů s pomocí „vodního kufříku“ od Nadace Veolia. Osvěží nás vodní bar. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Podíváme se na svět očima zvířat a lépe tak porozumíme jejim potřebám. Studenti na základě vlastního pozorování hospodářských zvířat z naší farmy zachytí projevy chování zvířat a jejich vnitrodruhovou komunikaci. Získané etogramy společně vyhodnotí. Nebude chybět ani srovnání s člověkem. Přímý kontakt se zvířaty, vcítění, rozvoj komunikačních dovedností. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 80 Kč / žák
Jaká je úloha jednotlivých členů včelího společenstva a jeho sezónní dynamika? Zjistíme, jak včely vyrábí med a jiné produkty. Dozvíme se, jak včely komunikují a jak probíhá vývoj včely. Prohlédneme si výukový úl s živými včelami a zavítáme na výstavu včelařských pomůcek a nástrojů. Praktické ukázky a základy včelařství. Více informací...
 
Délka programu: 240 min
Cena: 80 Kč / žák
Terénní výukový program probíhající na PP Pitkovická stráň s výskytem koniklece lučního českého a dalších chráněných druhů rostlin a živočichů. Zde se budeme věnovat samostatnému botanickému průzkumu ve skupinách s pomocí malého fotoatlasu, porovnáme stanoviště s odlišnými podmínkami a jejich společenstva, posoudíme vliv člověka v minulosti a dnes. V závěru posoudíme možná ohrožení cenného společenstva skalní stepi, navrhneme a prodiskutujeme způsoby ochrany a porovnáme je se skutečným managementem. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Program, který vás zavede do rozmanitého světa rostlin. Modulové uspořádání programu umožňuje lektorovi pružněji reagovat na potřeby výuky i na roční období. Proto nám při objednávání můžete sdělit čísla až tří modulů, které vás nejvíce zajímají a jimž se chcete podrobněji věnovat. Necháte-li výběr na nás, zvolíme moduly podle ročního období. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Mají zvířata nějaká práva? A čím je dáno chování lidí ke zvířatům? V interaktivním programu si studenti vyzkouší řadu aktivit souvisejících s etikou a zvířaty. Ve skupinách si připraví konkrétně zaměřenou osvětovou kampaň a vyzkouší si roli zákonodárců. V závěrečné reflexi řeší praktické možnosti ovlivnění společenské zodpovědnosti a legislativy. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 70 Kč / žák
Proč je nutné chránit mokřady? Tento zajímavý kousek přírody je domovem mnoha živočichů. Účastníci budou mít možnost zkoumat svět bezobratlých v našem mokřadu. Více informací...
 

Aktuality pro školy

Výukové programy pro školy a školky
Výukové programy pro školy a školky V současné době máme naplněnou kapacitu dopoledních programů pro školy a...
Objednávání ekologických výukových programů
Objednávání ekologických výukových programů DUBEN - ČERVENPříští týden ve středu 4. 2. začíná objednávání programů...
Zvířecí programy v zimním období
Zvířecí programy v zimním období Vyzkoušejte zvířecí programy také v zimním období. Programy jako O...
všechny aktuality >>>
test