evp2

Programy pro SŠ

Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Názorně a prakticky zaměřený program věnovaný poznání, jak složitá a dlouhá je cesta k upečení chleba. Seznámíme se se základními obilovinami, vyzkoušíme si mlácení cepy, rozdrtíme na žernovu zrno na mouku a každý si upeče malý chlebánek. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Proces domestikace zvířat sehrál významnou roli ve vývoji lidstva. Čím se liší domestikace jednotlivých živočišných druhů? Jak a proč vznikají plemena zvířat? V průběhu programu nalezneme odpovědi nejen na tyto otázky, ale zároveň se studenti na naší farmě seznámí s ojedinělou expozicí původních českých plemen a s jejich ochranou. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Interaktivní výuka s materiály z praxe na téma prase domácí: biologie divokých předků, charakteristika domácích zvířat, obrazové materiály z velkochovů a biochovů, zákony, video-výstupy etologických výzkumů. Komentovaná prohlídka welfare farmy s pozorováním prasat, přímý kontakt se zvířaty. Jak můžeme ovlivnit život prasat domácích? Závěrečná diskuze navazující na zážitky z programu vede k vyjasnění si vlastního vztahu k ochraně hospodářských zvířat. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Kudy a jak putuje řeka, než se dostane do moře? Kdo obývá říční ekosystémy? To vše se dozvíme pomocí trojrozměrného modelu vodního toku. Seznámíme se s jednotlivými biotopy od horských pramenů až k ústí řek a poznáme jejich nejznámější živočichy a rostliny. Vypravíme se do terénu k meandrům Botiče a v pracovních týmech nalovíme a určíme drobné vodní živočichy. Zmínka bude patřit také povodním, vlivu lidské činnosti na vodní toky a současné ochraně a péči o říční krajinu. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Bude náročné zachovat čistou vodu pro další generace? Víte, ze které vodárny pochází voda z vašeho kohoutku? V tomto programu nás budou zajímat zdroje pitné vody, její úprava a rozvod, problematika spotřeby vody i čištění odpadních vod. Mnohé si sami vyzkoušíme v praxi formou pokusů s pomocí „vodního kufříku“ od Nadace Veolia. Osvěží nás vodní bar. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Podíváme se na svět očima zvířat a lépe tak porozumíme jejim potřebám. Studenti na základě vlastního pozorování hospodářských zvířat z naší farmy zachytí projevy chování zvířat a jejich vnitrodruhovou komunikaci. Získané etogramy společně vyhodnotí. Nebude chybět ani srovnání s člověkem. Přímý kontakt se zvířaty, vcítění, rozvoj komunikačních dovedností. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Jaká je úloha jednotlivých členů včelího společenstva a jeho sezónní dynamika? Zjistíme, jak včely vyrábí med a jiné produkty. Dozvíme se, jak včely komunikují a jak probíhá vývoj včely. Prohlédneme si výukový úl s živými včelami a zavítáme na výstavu včelařských pomůcek a nástrojů. Praktické ukázky a základy včelařství. Více informací...
 
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
Proč je nutné chránit mokřady? Tento zajímavý kousek přírody je domovem mnoha živočichů. Účastníci budou mít možnost zkoumat svět bezobratlých v našem mokřadu. Více informací...
 

Aktuality pro školy

Objednávání výukových programů pro školy a školky
Objednávání výukových programů pro školy a školky Od pondělí 24.8. spouštíme objednávání výukových programů na nový školní...
Objednávání ekologických výukových programů
Objednávání ekologických výukových programů DUBEN - ČERVENPříští týden ve středu 4. 2. začíná objednávání programů...
Zvířecí programy v zimním období
Zvířecí programy v zimním období Vyzkoušejte zvířecí programy také v zimním období. Programy jako O...
všechny aktuality >>>