evp2

Terénní exkurze

Rádi byste vzali svoji třídu ven, ale nemáte čas plánovat exkurzi ani zjišťovat spojení? Přenechejte tyto starosti našemu lektorovi. Nabízíme vám připravené a vyzkoušené trasy terénních exkurzí, použitelné jako „živé učebny".
I u kratších tras je třeba počítat s návratem až v odpoledních hodinách, protože děti potřebují čas také na občerstvení, odpočinek a hru. Na základě zkušeností z exkurzí již proběhlých uvádíme pro představu přibližný čistý čas strávený na pěší trase, bez dopravy: 6 km = 4 hod., 10 km = 6 hod.
  • Terénní exkurze probíhají mimo areál Toulcova dvora.
  • Exkurze jsou určeny pro žáky základních škol (od 5. třídy) a středních škol, vždy pouze pro jednu třídu (max. 30 žáků). Některé trasy je možné po domluvě absolvovat již od 3. třídy ZŠ.
  • Účastnický poplatek 70 Kč na žáka nezahrnuje dopravu a případné vstupné do objektů.
  • Každý žák dostane základní písemné informace o trase a mapku cesty. Pro doprovázejícího pedagoga jsou připraveny podrobnější informace o trase, rovněž s mapkou.
  • Pro společnou práci v terénu obdrží skupinky žáků pracovní listy podle tematického zaměření exkurze. Možná témata exkurzí jsou uvedena u každého odkazu.
  •  Při objednávání je nutné se dohodnout s lektorem o zvolené trase vzhledem k roční době, věku žáků a probíranému učivu. Zároveň se též domlouvá čas a místo srazu a odjezdu i předpokládaná doba návratu podle aktuálního jízdního řádu.
  • U většiny tras je možné s lektorem dohodnout kratší nebo delší variantu.
  • Trasy jsou vybírány tak, aby byly snadno dostupné hromadnou dopravou. Máte-li vlastní autobus, můžete si s lektorem domluvit úpravu pěší trasy.
  • S sebou: boty a oblečení vhodné do terénu, vybavení proti dešti, jídlo a pití!
Cílová skupina: 5. třída I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SŠ
Délka programu: 3 - 4 hod
Cena: 70 Kč + doprava + vstupné / žák
V Dendrologické zahradě u Průhonic nalezneme takové bohatství dřevin z různých zemí, že zde můžeme absolvovat malou „cestu kolem světa“. Při ní nakoukneme i do jiných klimatických pásem či na svahy velehor, dozvíme se něco o užitku, který stromy lidem ve své zemi poskytují, posedíme v příjemném altánku nad rybníčkem nebo pod stinnou pergolou. Více informací...
 
Pro malé kolektivy (do 20 účastníků) opravdových zájemců o přírodu lze individuálně dohodnout i jiné trasy s návštěvou zajímavých lokalit. Více informací...
 
Cílová skupina: ZŠ, SŠ
Délka programu: 2h/3h
Cena: 60/70 Kč / žák
Pokud byste rádi sledovali vodní ptáky přímo na rybníku, v jejich přirozeném prostředí, můžete si s lektorem domluvit individuální terénní program. Více informací...
 
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Délka programu: 3-4 hod
Cena: 70 Kč + doprava + vstupné / žák
Průhonický park je známý hlavně nádhernými rododendrony, ale zajímavý je také mimo dobu jejich květu. Nalezneme zde nejen bohatství dřevin z různých zemí, ale i společenstva přírodní či přírodě blízká, např. vlhké louky, pobřežní porosty, smolničkovou nebo bikovou doubravu, xerotermní trávníky…toto vše můžeme využít k praktickému zkoumání v rámci biologie nebo ekologie. Více informací...
 
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Délka programu: 6 km (cca 4h)
Cena: 70 Kč + doprava / žák
Kde se našel bronzový poklad, kudy vedla pradávná stezka na Pražský hrad, kde stávaly nejstarší mlýny v Čechách a také jak si příroda dobývá svoje území zpět, pokud zde člověk přestal hospodařit, a vytváří nové cenné biotopy – to vše můžete zjistit během této trasy. Málokterá cesta nám tak názorně ukáže, jak mohutné přírodní síly modelují krajinu, a současně jak ji mění člověk. Jaro i podzim zde mají svoje kouzlo, trasa je příjemná a terén nenáročný. Více informací...
 
Cílová skupina: 5. třída I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SŠ
Délka programu: 6 (10) km (cca 4 - (6h))
Cena: 70 Kč + doprava / žák
Pojďte s námi na výpravu za tajemstvím černokosteleckých lesů, do kraje zaniklých vesnic a památek na dobu ledovou… Zjistíme, co znamená pojem „výběrový strom“, proč se tady smrkům daří víc v údolí než na kopci, kde se v lese vzaly četné žulové balvany, najdeme památný smrk a vypátráme, které stromy zde nejsou původní a které sem naopak patří. Dozvíme se, jak vypadaly zdejší lesy v minulosti a jak se měnily vlivem člověka. Vlastním pozorováním i z naučné stezky zjistíme, kdo v lese žije, a zkusíme sami vypátrat pobytové stopy lesních obyvatel. Více informací...
 

Aktuality pro školy

Výukové programy pro školy a školky
Výukové programy pro školy a školky V současné době máme naplněnou kapacitu dopoledních programů pro školy a...
Objednávání ekologických výukových programů
Objednávání ekologických výukových programů DUBEN - ČERVENPříští týden ve středu 4. 2. začíná objednávání programů...
Zvířecí programy v zimním období
Zvířecí programy v zimním období Vyzkoušejte zvířecí programy také v zimním období. Programy jako O...
všechny aktuality >>>