evp2
flag flag flag flag flag flag flag

Terénní exkurze

Rádi byste vzali svoji třídu ven, ale nemáte čas plánovat exkurzi ani zjišťovat spojení? Přenechejte tyto starosti našemu lektorovi. Nabízíme vám připravené a vyzkoušené trasy terénních exkurzí, použitelné jako „živé učebny".
I u kratších tras je třeba počítat s návratem až v odpoledních hodinách, protože děti potřebují čas také na občerstvení, odpočinek a hru. Na základě zkušeností z exkurzí již proběhlých uvádíme pro představu přibližný čistý čas strávený na pěší trase, bez dopravy: 6 km = 4 hod., 10 km = 6 hod.
  • Terénní exkurze probíhají mimo areál Toulcova dvora.
  • Exkurze jsou určeny pro žáky základních škol (od 5. třídy) a středních škol, vždy pouze pro jednu třídu (max. 30 žáků). Některé trasy je možné po domluvě absolvovat již od 3. třídy ZŠ.
  • Účastnický poplatek 70 Kč na žáka nezahrnuje dopravu a případné vstupné do objektů.
  • Každý žák dostane základní písemné informace o trase a mapku cesty. Pro doprovázejícího pedagoga jsou připraveny podrobnější informace o trase, rovněž s mapkou.
  • Pro společnou práci v terénu obdrží skupinky žáků pracovní listy podle tematického zaměření exkurze. Možná témata exkurzí jsou uvedena u každého odkazu.
  •  Při objednávání je nutné se dohodnout s lektorem o zvolené trase vzhledem k roční době, věku žáků a probíranému učivu. Zároveň se též domlouvá čas a místo srazu a odjezdu i předpokládaná doba návratu podle aktuálního jízdního řádu.
  • U většiny tras je možné s lektorem dohodnout kratší nebo delší variantu.
  • Trasy jsou vybírány tak, aby byly snadno dostupné hromadnou dopravou. Máte-li vlastní autobus, můžete si s lektorem domluvit úpravu pěší trasy.
  • S sebou: boty a oblečení vhodné do terénu, vybavení proti dešti, jídlo a pití!
Cílová skupina: 5. třída I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SŠ
Délka programu: 3 - 4 hod
Cena: 70 Kč + doprava + vstupné / žák
V Dendrologické zahradě u Průhonic nalezneme takové bohatství dřevin z různých zemí, že zde můžeme absolvovat malou „cestu kolem světa“. Při ní nakoukneme i do jiných klimatických pásem či na svahy velehor, dozvíme se něco o užitku, který stromy lidem ve své zemi poskytují, posedíme v příjemném altánku nad rybníčkem nebo pod stinnou pergolou. Více informací...
 
Pro malé kolektivy (do 20 účastníků) opravdových zájemců o přírodu lze individuálně dohodnout i jiné trasy s návštěvou zajímavých lokalit. Více informací...
 
Cílová skupina: ZŠ, SŠ
Délka programu: 2h/3h
Cena: 60/70 Kč / žák
Pokud byste rádi sledovali vodní ptáky přímo na rybníku, v jejich přirozeném prostředí, můžete si s lektorem domluvit individuální terénní program. Více informací...
 
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Délka programu: 3-4 hod
Cena: 70 Kč + doprava + vstupné / žák
Průhonický park je známý hlavně nádhernými rododendrony, ale zajímavý je také mimo dobu jejich květu. Nalezneme zde nejen bohatství dřevin z různých zemí, ale i společenstva přírodní či přírodě blízká, např. vlhké louky, pobřežní porosty, smolničkovou nebo bikovou doubravu, xerotermní trávníky…toto vše můžeme využít k praktickému zkoumání v rámci biologie nebo ekologie. Více informací...
 
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Délka programu: 6 km (cca 4h)
Cena: 70 Kč + doprava / žák
Kde se našel bronzový poklad, kudy vedla pradávná stezka na Pražský hrad, kde stávaly nejstarší mlýny v Čechách a také jak si příroda dobývá svoje území zpět, pokud zde člověk přestal hospodařit, a vytváří nové cenné biotopy – to vše můžete zjistit během této trasy. Málokterá cesta nám tak názorně ukáže, jak mohutné přírodní síly modelují krajinu, a současně jak ji mění člověk. Jaro i podzim zde mají svoje kouzlo, trasa je příjemná a terén nenáročný. Více informací...
 
Cílová skupina: 5. třída I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SŠ
Délka programu: 6 (10) km (cca 4 - (6h))
Cena: 70 Kč + doprava / žák
Pojďte s námi na výpravu za tajemstvím černokosteleckých lesů, do kraje zaniklých vesnic a památek na dobu ledovou… Zjistíme, co znamená pojem „výběrový strom“, proč se tady smrkům daří víc v údolí než na kopci, kde se v lese vzaly četné žulové balvany, najdeme památný smrk a vypátráme, které stromy zde nejsou původní a které sem naopak patří. Dozvíme se, jak vypadaly zdejší lesy v minulosti a jak se měnily vlivem člověka. Vlastním pozorováním i z naučné stezky zjistíme, kdo v lese žije, a zkusíme sami vypátrat pobytové stopy lesních obyvatel. Více informací...
 

Aktuality pro školy

Objednávání ekologických výukových programů
Objednávání ekologických výukových programů DUBEN - ČERVENPříští týden ve středu 4. 2. začíná objednávání programů...
Zvířecí programy v zimním období
Zvířecí programy v zimním období Vyzkoušejte zvířecí programy také v zimním období. Programy jako O...
Cesta ke chlebu pro školy
Cesta ke chlebu pro školy Poslední tři volné termíny na program Cesta ke chlebu určený pro třídy s...
všechny aktuality >>>
dny_pro_zemi