Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Konference EVVO pro učitele ZŠ a SŠ - Zacyklený odpad aneb učíme o odpadech v souvislosti s udržitelnou spotřebou

Středa 6.10.2021 08:30  16:00
Vstupné: 400 (Vlastní faktura)
Kde: Areál Toulcova dvora
Organizátor: Botič o.p.s.
Kontakty: Tomáš Hodina
Tradiční EVVO setkání učitelů ZŠ s podtitulem Zacyklený odpad aneb učíme o odpadech v souvislosti s udržitelnou spotřebou. Zaměříme se na obohacení výuky odpadů o širší souvislosti (např. motivace pro předcházení vzniku, cirkulární ekonomika, spotřebitelské chování). Přednáška, workshopy, stánky s nabídkou pomůcek různých poskytovatelů environmentální výchovy. Sdílení zkušeností s environmentální výchovou na školách.
konference-evvo-pro-ucitele-zs-a-ss-zacykleny-odpad-aneb-ucime-o-odpadech-v-souvislosti-s-udrzitelnou-spotrebou

Názvem "Zacyklený odpad" chceme poukázat na mnohdy omezený okruh znalostí a dovedností, které jsou při běžné školní výuce o odpadech rozvíjeny. Proto chceme ukázat cestu, jak učit o odpadech v širších souvislostech a tím se z toho začarovaného kruhu vymanit. Nabídneme především témata z oblasti prevence vzniku odpadu, cirkulární ekonomiky a šetrné výroby a spotřeby.

 

Přednášky

Máte také dojem, že ve společnosti i ve výuce řešení odpadové problematiky ustrnulo na třídění odpadu a nedaří se jej posunout dál?  V úvodní přednášce nabídneme pohledy různých aktérů odpadového světa (samospráva, zpětný odběr, výchova a vzdělávání) na novinky a trendy v oblasti prevence a hierarchie nakládání s odpady. Každý příspěvek bude mít časovou dotaci cca 15 minut. 

 

 • Povinnosti a možnosti škol v Praze při nakládání s odpady v rámci systému odpadového hospodářství.
  Přednášející: specialista odpadového hospodářství odboru ochrany prostředí MHMP 
 • Co přináší občanům nová odpadová legislativa; přiblížení spolupráce se školami a dalšími subjekty na zpětném odběru elektroodpadu.
  Přednášející: Pavlína Sporková, DiS. , koordinátorka projektu Chytrá recyklace, REMA Systém a.s. 
 • Příležitosti a bariéry k lepšímu životnímu prostředí - co můžeme udělat my a společnost kolem nás k vytvoření udržitelnějšího světa.
  Přednášející: Jan Smrčka, vedoucí programu Ekoškola, vzdělávací centrum Tereza z.ú.
 • Uzavřený cyklus jídla do škol v kontextu cirkulární ekonomiky.
  Přednášející: Jana Kožnarová, spoluautorka a lektorka projektu "Uzavřený cyklus jídla do škol", Kokoza o.p.s.
 • Hierarchie nakládání s odpadem ve výuce
  Přednášející: Ing. Vendula Stará, lektorka ekologických výukových programů, SEV Toulcův dvůr - Botič o.p.s.

 

Workshopy

1. Odpad není k zahození!  

Náplní dílny bude průřez stejnojmenným vzdělávacím programem, který vznikl ve spolupráci se společností REMA Systém a.s. Čekají vás hlavně ukázky konkrétních aktivit a simulačních her. Na příkladu elektrospotřebičů si ukážeme životní cyklus výrobku pěkně od výroby až ke stádiu vysloužilosti. V každé etapě života výrobku budeme zkoumat možnosti, jak ji můžeme ovlivnit, aby byla udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí. Hry nám umožní dostat známé termíny do souvislostí, dát jim příběh a pochopit, proč stojí za to si občas lámat hlavu nad tím, jak s věcmi zacházíme a jak s nimi naložíme, až doslouží.

Lektorka: Ing. Vendula Stará, lektorka ekologických výukových programů, SEV Toulcův dvůr - Botič o.p.s.

Určeno zejména pro učitele 1. stupně a 6. tříd

 

2. Odpovědná spotřeba a životní styl

Každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. Odpovědnou spotřebou můžeme přispět k formování světa, který bychom si přáli vidět kolem sebe. Jak? V první řadě tím, že budeme při pořizování, užívání a odkládání výrobků přemýšlet nad tím, zda je to prospěšné nejen pro nás, ale i pro svět kolem nás. V rámci programu vás provedeme aktivitami z nových metodických listů pro odpovědnou spotřebu. Jejich prostřednictvím se dozvíte, jak mohou drobné změny v našem chování mnohé změnit, aniž by ovlivnily kvalitu vašeho života.
Každý účastník na konci workshopu obdrží tuto metodiku jako dárek.

Lektor: Jan Smrčka, vedoucí programu Ekoškola, vzdělávací centrum Tereza z.ú.

Určeno pro učitele ZŠ a SŠ

 

3. Uzavřený cyklus jídla do škol

Co je to uzavřený cyklus jídla? Jaké má spojení se školou? Co se skrývá pod tajemným slovem "bioodpad"? Na tyto otázky dostanete odpovědi v kontextu aktuálních témat, jako je klimatická krize, cirkulární ekonomika, lokálnost a eroze půdy. Předáme vám základní informace v tématu kompostování, vermikompostování, bokaši kompostování a kompostování pro gastroprovoz, tedy školní jídelnu. Společně vymyslíme, jaké kompostovací a pěstovací prvky pro vaši školu zvolit a kam je umístit. Seznámíme vás s výstupy a metodickými materiály pilotního projektu "Uzavřený cyklus jídla do škol", a také se podělíme o zkušenosti, co fungovalo a nefungovalo při jeho zavádění na pilotní škole. Nezáleží na tom, jestli má vaše škola zahradu. Budeme vás inspirovat, jak se dá pěstovat i na jednom metru čtverečním, a že bioodpad je poklad.

Lektorka: Jana Kožnarová, spoluautorka a lektorka projektu "Uzavřený cyklus jídla do škol", Kokoza o.p.s.

 

Časový harmonogram  

8:30   – 9:00      prezence účastníků, veletrh
9:00   – 9:15      zahájení, představení projektu MRKEV
9:15   – 11:15    přednášky
11:30 – 13:00    workshopy
13:00 – 14:00    oběd, veletrh, možná prohlídka areálu Toulcova dvora
14:00 – 15:30    workshopy (stejná nabídka jako dopoledne)
15:30 – 16:00    ukončení konference, předání osvědčení o účasti

 

Akce je akreditována MŠMT, na závěr účastníci obdrží osvědčení o účasti.

 
Registrace Středa 6.10.2021
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
19/60
Účastníci
Registrace na akci již byla bohužel ukončena.