PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SEMÍNKO 3

Pondělí 15.8.2022 08:00  19.8.2022 17:00
Vstupné: 2 850 (Bankovním převodem)
Kde: MŠ Semínko
Věková skupina: 3 - 6 let
Kontakty: Iveta Garciová
Prázdninový provoz Mateřské školy Semínko v Toulcově dvoře. Programem jsou hry venku, kreativní tvoření, poznávání přírody i vodní osvěžení na certifikované přírodní zahradě MŠ Semínko. Celodenní stravování včetně pitného režimu je zajištěno ve vlastní školní jídelně, která je oceněna zlatým certifikátem Skutečně zdravé školy.
prazdninovy-provoz-ms-seminko-3

Termín: 15. – 19. 8. 2022 (8-17 hod.)
Pro děti ve věku 3-6 let
Cena: 2 850 Kč včetně stravy
 

Děti, které jsou aktuálně přihlášené k docházce v MŠ Semínko, mají v měsíci březnu možnost tzv. PŘEDREGISTRACE.

REGISTRACE pro veřejnost bude spuštěna 1. 4. 2022 v 8 hod. 

 

MŠ Semínko je akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku MŠMT. Dítě tak musí být řádně očkováno nebo mít doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 • Prázdninový provoz probíhá v čase 8 – 17 hod.
 • Příchod dětí je v čase 8 – 8:30 hod. Prosíme, aby děti přicházely nejpozději do 8:15 a měly dostatek času na seznámení s prostorem, pozdravení s učiteli a rozloučení s rodičem.
 • Vyzvedávání dětí po obědě je možné v čase 12:30 – 13 hod., odpolední vyzvedávání dětí je v čase 15:30 – 16:45 hod. V době 13-15:30 hod. je čtení pohádky, odpočinek dětí/spánek, odpolední svačina. V této době nechceme, aby byly děti rušeny.
 • Na prázdninový provoz se vztahují storno podmínky, které jsou uvedeny v příloze. 

 

S SEBOU:

 • minimálně 2 ks roušek 
 • přezůvky
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, kalhoty, tričko)
 • pyžamo
 • pláštěnku 
 • pokrývku hlavy!!!
 • krém proti sluníčku
 • plavky
 • případně holínky

Děti s sebou nesmí mít žádné cenné předměty, hračky či sladkosti. Školka není zodpovědná za ztrátu takovýchto věcí.

 

Všechna specifika přihlášených dětí (alergie či jiné zdravotní potíže a omezení, ADHD, zvláštní stravování atd.), o kterých by měla školka vědět, pište do poznámky přihlašovacího formuláře, případně předem konzultujte na uvedených kontaktech! Pokud dítě nebude schopné účastnit se programu (neuvedené/nekonzultované zdravotní potíže, dítě je nebezpečné sobě či ostatním, vážně narušuje program, jeho samostatnost neodpovídá věku atd.), jeho účast může být během akce ukončena bez nároku na vracení poplatku. 

 

Platbu je nutné provést do 14 dnů od data přihlášení/registrace na webu Toulcova dvora. Pokud nebude prázdninový provoz uhrazen, bude účastník upozorněn a poté odhlášen. Na prázdninový provoz se vztahují storno podmínky uvedené v příloze.

 

Dokumenty

 • Evidenční list naleznete v příloze. Vytiskněte, vyplňte, nechte potvrdit peditrem a zašlete nám ho spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny na adresu Mateřské školy Semínko (případně vhoďte do schránky MŠ Semínko u vchodu do dvora ze směru ulice Kubatova – vlevo od vrat). Je nezbytné, abychom originál evidenčního listu měli k dispozici před začátkem prázdninového provozu.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) - podepisování v den nástupu
 • Pověření k vyzvedávání dítěte - podepisování v den nástupu, pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než rodič/zákonný zástupce
 • Přihláška ke stravování - podepisování v den nástupu

Dokumenty může v pondělí ráno vyřídit/podepsat pouze zákonný zástupce dítěte.

Děti ze Semínka výše uvedené dokumenty nedokládají, platí jen pro veřejnost. 

Je možné si vyzvednout čip pro vstup do prostor školky (oproti záloze 200 Kč).

 

Těšíme se na Vaše děti!

Tým MŠ Semínko

Registrace Pondělí 15.8.2022
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
18/23
Účastníci
Registrace na akci již byla bohužel ukončena.