Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Zápis do MŠ Semínko, o.p.s.

Středa 6.5.2020 15:30  16:30
Kde: MŠ Semínko
Registrovaných účastníků:
22/50
Účastníci
Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Semínko, o.p.s.
zapis-do-ms-seminko-o-p-s

Zápis se koná pro děti, které jsou přijímány k celodenní pravidelné docházce. Předpokládaný počet přijímaných dětí ve všech třídách ve školním roce 2020/2021: ____8_____

 

K zápisu se dostaví rodič/zákonný zástupce s platným OP a rodným listem dítěte. „Náborový lístek“ a „Evidenční list“ potvrzený pediatrem je třeba dodat nejpozději v den zápisu. V den zápisu musí mít dítě splněna povinná očkování.

 

Kritéria pro přijímání dětí při zápisu do MŠ Semínko, o.p.s.:

1 věk dítěte 1-18 bodů (dva a půl roku 1 bod, další bod za každé další 3 měsíce)
2 rodičem dítěte je zaměstnanec školy 0-5 bodů (ne 0 b./ ano, plný úvazek 5 b.)

 

Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do školy v potaz.

 

Nelze-li děti vybrat podle kritérií, bude rozhodovat losování.

 

Losování podaných žádostí k zápisu dítěte do mateřské školy:

O termínu losování bude rozhodnuto, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující.

Výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné.

Z losování bude pořízen záznam.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

O přijetí bude rozhodnuto do 30 dnů.
Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy) dále pak na webových stránkách školy www.msseminko.cz.
Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.
Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

Registrace

Na tuto akci je nutné se předem registrovat! Použijte přihlašovací formulář.
Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Údaje budou z webových stránek trvale odstraněny do 5 dnů po ukončení akce.
  • Do registračního formuláře uvádějte pouze jméno dítěte. Rodiče či doprovázející osoby se neuvádí.
  • Každé dítě, které hodláte přihlásit k zápisu, je nutné registrovat zvlášť (klidně pod stejným e-mailem).
  • Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás na kontaktech uvedených výše.