Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Areál je otevřen 10.00 - 18.00.
Skupiny nad deset osob objednejte svou návštěvu předem!! Infocentrum: 272 660 500

Zápis do MŠ Semínko, o.p.s.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Semínko, o.p.s.
zapis-do-ms-seminko-o-p-s

informace ze dne 13.5.2020

Minulý týden byl zápis. Přihlášky nám putovaly datovou schránkou, emailem s el. podpisem, poštou i osobně do schránky. Ty co přišly do schránky byly tři dny v karanténě. Nyní je tiskneme a prohlížíme, zda nic nechybí. Kdyby něco chybělo, budeme telefonovat. Tento týden také Všem zašleme registrační čísla.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis se koná pro děti, které jsou přijímány k celodenní pravidelné docházce. Předpokládaný počet přijímaných dětí ve všech třídách ve školním roce 2020/2021: ---8---

 

Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ BUDE ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBÍHAT NA DÁLKU.

 

 

Rodič/Zákonný zástupce odevzdá v období od 4. do 8. 5. 2020 všechny náležitosti k zápisu některým z následujících způsobů (řazeny prioritně):

 

  • do datové schránky školy (odesílatel musí být fyzická osoba, tedy schránka odesílatele musí být na jméno rodiče) → Datová schránka:bac6ka4
  • e-mailem s elektronickým podpisem → E-mail: seminko@toulcuvdvur.cz
  • poštou nebo vhodit přímo do schránky MŠ Semínko na Toulcově dvoře → Adresa:  Mateřská škola Semínko, o.p.s., Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10
  • v krajních případech osobně v den 6. 5. (hodina bude určena po předchozí domluvě)

 

 

Žádosti doručené dříve než v požadované lhůtě budou evidovány k datu 4. 5. 2020.

Na žádosti doručené později než v požadované lhůtě nebude brán zřetel.

 

 

Povinné přílohy/ dokumenty jsou 3 ( v případě, že chybí potvrzení od lékaře pak 4). Jsou to tyto:

 

Pokud pediatr odmítne vydat potvrzení, bude správní řízení ve věci přijetí dítěte přerušeno. Ve lhůtě bude třeba potvrzení doplnit. V tomto případě (bez potvrzení lékaře) zašlete spolu s evidenčním listem kopii očkovacího průkazu a dále vyplněný dokument - čestné prohlášení o tom, že má dítě splněna veškerá povinná očkování:  https://www.toulcuvdvur.cz/files/8fa777a6133ef8e6f51e68731641d834.pdf

 

U dětí v posledním, povinném ročníku předškolní docházky, tzn. do 1. září 2021 dosáhne dítě 6 let, není potvrzení o očkování od lékaře třeba.

 

  • kopie rodného listu dítěte (stačí prostá kopie, po kontrole bude kopie skartována)

 

 

 

Po zaevidování Vaší žádosti Vám e-mailem zašleme přidělené registrační číslo, pod kterým bude (v případě přijetí) na webu zveřejněno rozhodnutí o přijetí.

 

Kritéria pro přijímání dětí při zápisu do MŠ Semínko, o.p.s.:

1

věk dítěte

1-18 bodů

dva a půl roku 1 bod, další bod za každé další 3 měsíce

2

rodičem dítěte je zaměstnanec školy

0-5 bodů

ne 0 b.× ano, úvazek 1-5b


Nelze-li děti vybrat podle kritérií, bude rozhodovat losování.

 

Losování podaných žádostí k zápisu dítěte do mateřské školy:

O termínu losování bude rozhodnuto, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující. Výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné. Z losování bude pořízen záznam.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

O přijetí bude rozhodnuto do 30 dnů.
Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msseminko.cz.
Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

Registrace
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
48/50
Účastníci
Registrace na akci již byla bohužel uzavřena. Ukončena byla Středa 6.květen 2020 v 16:00 hodin