Nabídka

Kroužky

Schůzky zájmových kroužků probíhají v klubovnách Střediska ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr nebo v jeho přírodním areálu. Vedoucími kroužků jsou příjemní a zkušení lidé. Přihlašování do kroužků na kontaktech uvedených u jednotlivých kroužků.
Filtr