Lenka Václavíková

Lenka pracuje pro Botič o.p.s.
Rodinné centrum
Po narození první dcery jsme spolu vyzkoušely mnoho kroužků a aktivit po celé Praze. Nakonec jsme zjistily, že přímo za humny máme to, co hledáme – místo, kde je nám dobře, s velkou nabídkou skvělých kurzů, které vedou stejně ladění lektoři nadšení pro myšlenku. Po narození druhé dcery jsem se tedy rozhodla předat dál co nejvíce z toho, co jsem zde načerpala, a tato práce mě velice baví.