Petra Dandová

Petra pracuje pro Botič o.p.s.
Lektor kroužků Lektor EVP Lektor příměstských táborů Rodinné centrum

Petra je na Toulcově dvoře jako doma, neboť s ním spojila nemalou část svého života. Začínala u koní, což jí zůstalo do dneška, a svou činnost postupně rozšířila o vedení dětských kroužků v Rodinném centru Mateřídouška. V současné době spolupracuje především na programech ekologické výchovy, akcích a příměstských táborech Sdružení SRAZ, přičemž zužitkovává své zkušenosti z období, kdy pracovala jako vedoucí ve Skautu. Petru ale můžete zastihnout i při pořádání kurzů cvičení Mohendžodáro, protože je navíc i kvalifikovaná instruktorka jógy pro ženy.

Kontakty