Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Mgr. Zuzana Nováková

Zuzana pracuje pro Mateřská škola Semínko, o.p.s.
Administrativa
Zuzana je administrativní a organizační pracovnice a koordinátorka dobrovolníků. Zuzana vystudovala sociální práci na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a navazující magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia sociální práce se věnovala problematice duševně nemocných, po škole se orientovala na práci se seniory. Pět let pracovala jako vedoucí oddělení poradenství a koordinátor dobrovolníků v neziskové organizaci poskytující komplexní služby seniorům a jejich rodinám. Do fascinujícího světa dětí, i do Toulcova dvora, jí před několika lety přivedla až vlastní dcera. Ráda se věnuje výtvarnému umění, cestování a sportu. Jejím snem je vrátit se na Island a ke snowkitingu.

Kontakty

Telefon: 272652171