BRĎo starší

BRĎo starší

Kroužek je určený pro děti od 3. třídy do 5. třídy. Je vedený oddílovou formou ve spolupráci s dětskou sekcí Hnutí Brontosaurus. 

Program vedou dobrovolníci - zkušené, školené lektorky, vysokoškolské studentky. Díky tomu je cena řádově nižší než u dalších našich nabízených programů.

Dětem předáváme nenásilnou formou základní znalosti o přírodě a její ochraně a také tábornické dovednosti. Na schůzkách jsou pro děti připraveny nejrůznější hry a tvořivé činnosti. Využíváme celý areál Toulcova dvora a jeho blízké okolí. To, co si o přírodě povíme, pak děti skutečně uvidí – v mokřadu, v trávě, v lese, v potoce či v rybníce. Těšit se můžete také na víkendové výlety do přírody.

 

První hodina proběhne ve středu 11. 9. 2019, hlásit se můžete i po tom to termínu, až do naplnění kapacity kroužku.


Na vedení oddílu se podílí neplacení zkušení dobrovolníci, což je důvodem pro uvedenou pololetní cenu.
Více informací o naší činnosti najdete také na facebooku a internetových stránkách.

 

Nahlašování: Rostislav Konůpka, rostislav.konupka@centrum.cz
 
Více se dozvíte:
na stránkách https://www.facebook.com/BrdoPraha
na stránkách http://brdo-praha.brontosaurus.cz

Schůzky
středa 16:00 - 17:30
Cílová skupina
děti od 3. třídy do 5. třídy bez doprovodu
Cena
600,- Kč/pololetí