Lektorské dovednosti pro začínající lektory - cyklus 2 seminářů

Ve spolupráci s Pavučinou - sít středisek ekologické výchovy - pořádáme již tradiční seminář LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI PRO ZAČÍNAJÍCÍ LEKTORY. Jedná se o cyklus 2 seminářů: 24. – 25. října 2022 a 14. – 15. listopadu 2022. Seminář se koná v areálu Toulcova dvora.

Vzdělávací cíl:

Cílem dvoudílného cyklu seminářů je seznámit lektora se specifikou lektorské práce; s tím, jak může, při vzdělávacích akcích ekocentra, vést děti a mládež, aby naplnil vzdělávací cíle svého oboru, jak může jednat s řediteli škol, učiteli či rodiči.   

 

Anotace semináře:

  • Osobnost lektora – zamyšlení se nad tím, kdo je to lektor a čím je každý jedinečný, může si vyzkoušet, do jaké typologie by se sám zařadil
  • Sociální komunikace – lektor se seznámí s pojmem sociální komunikace, sociální percepce, s komunikačním šumem, s tím, proč někdo vyslané informace přijímá jen s obtížemi, nebo jak vyslat informaci, aby velmi rychle oslovila děti i dospělé
  • Nonverbální komunikace lektora a účastníků seminářů – upozornění na některé jevy nonverbální komunikace, kterými působí lektor na ostatní, nebo nonverbální signály dětí a dospělých, které vysílají na lektora; jak těchto signálů využít, nebo jak se kontraproduktivních signálů vyvarovat  
  • Rétorika lektora – seznámení se s technikami umění hovořit k lidem a s lidmi; jak vystoupit před lidmi, jak vést s lidmi dialog
  • Organizování aktivit – při předávání poznatků ze svého oboru je možné využít přednášku, ale také organizovat pro děti aktivity, pomocí kterých mohou předkládanou látku lépe pochopit. Účastníci se seznámí s tím, jak se vytváří skupina, jak se se skupinami pracuje, seznámí se s problémovým vyučováním, s tím, jak ověřit dosažení vzdělávacího cíle, apod.  

Veškeré další informace, včetně přihlašovacího formuláře naleznete na webu Pavučiny.

Lektorské dovednosti pro začínající lektory - cyklus 2 seminářů