Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Lesní třída Lesníček

LESNÍ TŘÍDA LESNÍČEK JE SOUČÁSTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMÍNKO, o.p.s.


Lesní třída je zařazena v rejstříku škol a splňuje veškeré požadavky, které na mateřské školy klade zákon.

Nabízíme péči pro děti předškolního věku zaměřenou na harmonický tělesný i duševní rozvoj dětí v kontaktu s přírodou. Provoz je od pondělí do pátku, ve třídě je 15 dětí, o které pečují dva průvodci - učitelka a asistent, případně druhá učitelka kteří pracují společně, nebo si děti rozdělí do menších skupinek. Ráno začínáme v  8:30, děti se vyzvedávají od 14:30 do 15:00 hodin.

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, jak stanovuje školský zákon.

 

 Základními znaky Lesní třídy Lesníček jsou:

  • Děti jsou venku. Pracují na záhonech, vaří na ohni, pečují o zvířátka, pracují s nožem a s nářadím, lezou na stromy. Také cestují na výlety, do galerií, muzeí a divadel. Učí se být za sebe odpovědné a přemýšlet nad riziky svého jednání.
  • Výchova dětí k šetrnému přístupu ke svému okolí a úctě k lidem, zvířatům a přírodě, zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy.
  • Podpora dětí, rodičů a učitelů ve vzájemném setkávání a aktivitách s využitím svých schopností, dovedností a znalostí, podpora rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.
  • ·Zázemím lesní třídy je maringotka v přírodním areálu Toulcova dvora a vlastní „třída Malého prince“ v budově infocentra. Samozřejmě také zahrada školky i školka samotná.

Prázdninový provoz v lesní třídě není. Je možné se přihlásit v běžných (zahradních) třídách

 

Školné

Ceník školného naleznete v příloze dole.

Na školné v Lesníčku lze uplatnit slevu na dani (pro rok 2021 je to15 200 Kč, pro rok 2022 16 200 Kč) 

Školné se platí takto:


Záloha do 14 dnů po podepsání smlouvy

1. splátka - zbytek pololetního školného do 31.5.

2. splátka -  druhá část ročního školného do 5.1.

Další roky se školné platí v termínech 31.5 (první pololetí) a 5.1. (druhé pololetí)

 

Koncepce Lesní mateřské školy
Základy koncepce lesní mateřské školy vznikly v Norsku a ve Švédsku jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen v mnoha státech Evropy. Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a „učí" se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

Informace o lesních školkách  a Výroční zprávu Asociace lesních mateřských škol naleznete zde.


Co lesní mateřská škola dětem přináší
V přírodě je posilována nejen psychická odolnost, ale také odolnost manuální, tělesná. Také je pozitivně podporován duševní, citový a sociální vývoj dětí. Podstatnou věcí je, že pobyt venku posiluje imunitní systém a pomáhá k prevenci nemocí. Slouží i k prevenci úrazů, protidrogové prevenci, alergiím atd.

Hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, ale i neméně důležité prvky, jako sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje k tvůrčí činnosti, šikovnosti, rozvíjení fantazie. V přírodě je možné citlivěji prožívat a to všemi pěti smysly.


Lokalita
Vzdělávací program je realizován v přírodním areálu Toulcova dvora, dále jsou využívány možnosti přírodního okolí – Trojmezí, Hostivařský lesopark, Meandry Botiče. Pedagogové s dětmi také často jezdí na výlety do vzdálenějších částí Prahy, do Zoo, do Národní galerie, do muzeí, knihovny a pod. Děti jsou také zváni na návštěvy do jednotlivých rodin. Pro případ nepříznivého počasí je k dispozici maringotka ( https://mapy.cz/s/2hfTo )určená k celoročnímu provozu.  K dispozici je kompostovací wc a umyvadlo s tekoucí vodou pro osobní hygienu. Dále je k dispozici třída, která se nachází v budově  u Infocentra. Je vybavena přírodními materiály, na zemi je silný koberec z ovčí vlny a vymalována je v duchu Malého prince.


Stravování

Společné jídlo je dalším rituálem, který dělá ze skupiny dětí partu. Obědy jsou vařeny a vydávány ve vlastní  školní jídelně přímo v MŠ Semínko. Strava je připravována převážně z produktů zdravé výživy a biopotravin, je biologicky vyvážená a pomáhá dětem přivykat zdravému životnímu stylu. Obědy stojí 50 Kč/den. Svačiny jsou kalkulovány na částku 100 Kč/ 1 svačina - cena obsahuje přípravu a donášku/ dovážku ze školní kuchyně na místo, kde si děti hrají v chladícím boxu. Odběr svačiny není povinný, rodiče připravují svačiny vlastní). Společné stolování považuje za velmi důležité, neboť rituál společného jídla se vytrácí i z rodinného života. Pokud rodiče nosí dětem vlastní svačinu, je důležité, aby rodiče volili zdravou svačinu (celozrnné pečivo, ovoce, zelenina, sýr, maso,ořechy) a vyvarovali se sladkostem.

 

Předpoklady pro děti
Do lesní třídy přijímáme děti, které jsou samostatné v sebeobslužnosti při hygieně, při převlékání. Základním předpokladem je aby děti měly kvalitní, cibulovité oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, dále batůžek se svačinou a pitím, připravený z domova a náhradní oblečení. Na spaní děti potřebují spacák.

 

Rodičovský den ve školce

Rodič přijde do školky a dětem představuje své povolání nebo svůj koníček, nebo cizí zemi odkud přišel. Takový den se pro každou rodinu pořádá jednou za rok. 

Zde jsou odkazy na takové nebo podobné dny:

https://www.facebook.com/msseminko/posts/162544519215687

https://www.facebook.com/msseminko/posts/170743208395818

https://www.facebook.com/msseminko/posts/257477883055683

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3572796906107107&id=635347019852125

https://www.facebook.com/635347019852125/photos/a.2165374923515986/2165375003515978

 

Otevírací doba: 8:30 - 15:00

 

Odborné články o lesních školkách ZDE

Předpověď počasí
Počasí Praha 15 - Slunečno.cz