Nabídka

Lesníček - Režim dne

Vzorový program Lesní třídy LESNÍČEK

8:30                 setkání dětí a pedagogů, pozdravení

                          odchod na místo ranního kruhu, záznam docházky (kompetence sociální a personální)
9.00 – 9:30     Ranní kruh
                           pozdravení, zopakování „Pravidel“ (kompetence komunikativní)
9:30 – 10:00   motivace k denní činnosti (kompetence k řešení problémů) svačina, hygiena
10:00 – 10:30  „Lesní hry“
                               např. hnětení hlíny s vodou z pařezů převrácených stromů (kompetence činnostní a občanské)
10:30 – 11:30    řízená činnost pedagogem
                               např. přinést dva velké a dva malé listy (kompetence k učení)
                               společná aktivita
                               např. vyprávění příběhů a pohádek, zpívání (kompetence komunikativní)
                               nebo
                               výlet, návštěva muzea, galerie, hasičské stanice, knihovny

                              "Závěrečný kruh“ - evaluace

                               pedagogové si s dětmi povídají, co se dětem líbilo a nelíbilo, co ten den prožily (kompetence sociální a personální)

                               pedagogové si s dětmi povídají, co se dětem líbilo a nelíbilo, co ten den prožily (kompetence sociální a personální)

11:30 – 12:00   odchod na oběd, oběd

12:00 -13:00     příprava na spaní

13:00 -15:00    spaní venku nebo v maringotce, odpolení hry

Podrobněji k programu

Začátek

Rodiče přicházejí do lesníčku do 8.45, tato chvíle nabízí prostor pro velmi krátké organizační rozhovory s pedagogem (výjimečný stav dítěte, důležité události, …), v této době je také čas na telefonické omluvy rodičů nepřítomných dětí).

 

Ranní kruh
Ranní kruh je prvním rituálem dne, slouží k přivítání dětí ve školce, děti se v něm učí vnímat své společenství, počítají se, určují, kdo chybí, vybírají si partnera ke hře, …

V ranním kruhu se také řeší témata související s roční dobou nebo situací okolo dětí. Je velmi důležité, aby všichni přicházeli včas a nestalo se, že by opozdilci rušili tuto důležitou část dne.

Konkrétní místo
Pedagogové společně s dětmi vybírají místo, na kterém bude pokračovat denní program.

Svačina
Společné jídlo je dalším rituálem, který dělá ze skupiny dětí partu. Společnou svačinu považuje za velmi důležitou, neboť rituál společného jídla se vytrácí i z rodinného života. Svačinu ukončíme, když je většina dětí najezená- děti, které v té době nestačily dosvačit mají ale ještě prostor na to, aby v klidu dojedly.

Snažíme se důsledně dohlížet na to, aby si děti po svačině prohlédly místo, na kterém svačily a uklidily ho po sobě.

Důležité také je, aby rodiče volili zdravou svačinu (celozrnné pečivo, ovoce, zelenina) a vyvarovali se sladkostem.

Volná hra

Volná spontánní hra má v životě dítěte zvláštní význam- hra je prostředkem dítěte k učení, při volné hře má dítě dostatek prostoru pro samostatné experimentování a vyhodnocování výsledků, při hře ve skupině se dítě učí v různých rolích (dominantní, submisivní, …). Během volné hry vznikají nové nápady a rozvíjí se tak kreativita a fantazie. Do volné hry pedagog vstupuje minimálně a stojí stranou v roli pozorovatele ale také ochránce.

Činnosti nabízené pedagogem

 Po volné hře je pravidelně nabízena nějaká činnost (obvykle se týká problému, který právě děti řeší).  Vzdělávací činnosti jsou prováděny formou hry, snahou pedagoga je, aby se zapojilo co nejvíce dětí (nejdůležitější je správný výběr činnosti).

Zakončení

Dopoledne končí evaluací, která je obvykle věnována ohlédnutí za dopolednem.


Následuje oběd, který mají děti v jídelně školky.

Odpolední činnosti

Po obědě si děti vezmou spacáčky a podle počasí si rozloží své "spaní" pod strom vedle maringotky nebo v zimních měsících v maringotce, která je krásně vytopená. Po vyprávění pohádky začíná polední klid. Snažíme se, aby ho všechny děti odpočívaly. Některé děti neusnou a vstávají.
Dále následuje volná hra v přírodě a odchod dětí s rodiči domů. 

 

Příprava předškoláků

U předškoláků je kladen velký důraz na to, abychom dětem dali dobré základy v předmatematické a předčtenářské výchově. Předškoláci jsou v pozici velkých , pomáhají s mladšími, mají více práv a více povinností. 

Jsme držitelem ocenění UNESCO