Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Nejčastější dotazy

duben 2020 Mohu přihlásit dítě na jinou docházku, než pěti denní?

Nejprve budeme uzavírat smlouvy na pětidenní docházku pro stávající děti, následně bude pětidenní docházka nabídnuta formou zápisu novým zájemcům. Teprve poté budeme volná místa nabízet k částečné docházce v režimu takzvaných „doplňkových dětí“ – opět přednostně dětem stávajícím.

V případě zájmu o zápis dítěte, které ještě do školky nedochází, sledujte prosím webové stránky školky, kde v části „přijímání dětí“ naleznete registrační formulář na zápis, který je nutné vyplnit, zároveň je třeba vyplnit náborový lístek a evidenční list. Samotný zápis bude z preventivních důvodů elektronický. V průběhu dubna na stránkách zveřejníme přesné pokyny k elektronickému zápisu, registrovaným zájemcům zašleme pokyny e-mailem.

 

duben 2020 Souvisí zvyšování školného na školní rok 2020/2021 se současnou situací?

O navýšení školného bylo rozhodnuto správní radou školky již před "koronavirovou krizí" při plánování rozpočtu na rok 2020. Navýšení plyne z inflace, která činní ročně cca 3%, a jelikož se minulý rok školné nenavyšovalo, navýšení o inflaci se sčítá za poslední dva roky. Správní rada tedy rozhodla o letošním navýšení o cca 5%.

Jaké dopady bude mít pandemie na finance školky dokážeme analyzovat až zpětně. Nejen, že jsme nyní snížily finanční rezervy školky vyplacením kompenzace za dny, kdy byla školka zavřená (ač dle smlouvy tuto povinnost nemáme), ale také se obáváme, že kvůli ekonomické krizi již nebudou neziskovky nadále dosahovat na granty tak jako dosud.  Jak bude tedy pokračovat vývoj školky je nejisté a nemůžeme zaručit nic. Stejně jako dnes málokdo, budoucnost je nejistá pro každého. S největší pravděpodobností se bude školné navyšovat i další školní rok (stejně tak, jako ceny ostatního zboží a služeb).  

 

duben 2020 Je kvalita jídel stejná?

Paní kuchařka je nyní v pracovní neschopnosti, vaří učitelé dle rozpisu služeb. Kvalita jídel se nemění, vaří se dle stejných receptur i surovin. Je třeba v tomto případě říci, že školní jídelnu nevede paní kuchařka, ale provozní zástupkyně ředitelky paní Garciová, která se přípravě jídelníčku věnuje i když nyní pracuje převážně na dálku. Dle spotřebních košů, které se každý měsíc vypočítávají plníme kritéria pro školní jídelny v co nejlepším percentilu (například přesahujeme příjem zeleniny a ovoce, máme nízký podíl cukrů atd.), zároveň stále splňujeme kritéria zlatého ocenění Skutečně zdravé školy jako jedna z mála škol v České republice. 

Bohužel potraviny, stejně tak jako úklidové, sanitační a dezinfekční prostředky a další zboží, jsou nyní dražší. Cena obědů se však zatím nemění. 

 

duben 2020 Můžete nám sdělit, jací budou ve třídách učitelé?

V současné chvíli nevíme, jací budou učitelé na třídách. Konečné rozhodnutí očekávejte před začátkem školního roku. Nemějte však obavy, volíme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí učitele, kteří souzní s naší filozofií.

 

duben 2020 Podle čeho volíte rozhodnutí o opatřeních, režimu MŠ atp.?

Co se týče řešení situace a voleb rozhodnutí, vyhovět všem nemůžeme. Věříme však, že opatřeními, vyhovíme co největšímu procentu rodičů, dětí a učitelů, popřípadě dalších pracovníků školky. Zároveň volíme takovou cestu, která bude tou nejlepší pro Semínko jako organizaci a vzdělávací instituci. Všechny kroky řádně promýšlíme a pečlivě zvažujeme v mnoha ohledech.

Jsme držitelem ocenění UNESCO
Ocenění UNESCO
Ocenění Zdravá škola
Certifikát přírodní zahrada
Certifikát Rodiče vítáni
Komunita Společenství praxe