Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Zájmová činnost

V MŠ Semínko nabízíme několik kroužků. Všechny kroužky jsou vedeny zaměstnanci MŠ Semínko, a probíhají v době od října do ledna a od února do května. Některé kroužky jsou přednostně určeny starším dětem, zejména předškolákům, kteří tak mohou trénovat schopnosti soustředění se a dokončení zadané, náročnější činnosti. Díky kroužkům je ve skupině méně dětí, což podporuje vytváření vztahů, jak mezi dětmi a učiteli, tak mezi dětmi navzájem. Menší počet dětí ve skupině také vytváří větší prostor pro individuální péči. Kroužky probíhají v dopoledních hodinách. Každý rok bývá nabídka kroužků jiná, zpravidla podle zájmů a času pedagogů.

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme dětem následující zájmové činnosti:

Pohybový kroužek (Ježci)
Kroužek vaření (Veverky)
Badatelský kroužek (Ježci )
Předškoláci (Ježci a Veverky)
Zahradnický kroužek (Veverky)
Podrobnější informace o kroužcích se můžete dočíst v přiložených anotacích. Každá třída má v ceně školného zahrnuty dva kroužky.  Kroužek Předškoláci je hrazen v rámci školného a je určen dětem, které v následujícím školním roce nastupují do první třídy základní školy.

Jsme držitelem ocenění UNESCO