Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí naší mateřské školy a začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků.

V rámci projektu byly realizovány dvě zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky ve Finsku (říjen 2019 a březen 2020). Prezentace stáží v Helsinkách naleznete níže.

 

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem