Nabídka

Prázdninové akce

 

Každoročně pořádáme akce s koňmi Vápenská léta na Liberecku a příměstské tábory na Toulcově dvoře, které probíhají během školních prázdnin. Naši lektoři mají bohaté a dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací těchto akcí. Jsou to kvalifikovaní hlavní vedoucí, akreditovaní lektoři výukových programů, zájmových kroužků a sportovních aktivit. Většina z nich jsou zdravotníky ČČK. Do role pomocníků zapojujeme osoby, které mají vztah k dětem a ke zvířatům, současně mají zkušenosti z realizace programů na Toulcově dvoře. Těší nás nejen to, že se účastníci na naše akce opakovaně vrací, ale i pozitivní ohlasy na programovou nabídku a práci lektorů.

Do letní nabídky Toulcova dvora patří i možnost navštívit s dětmi hernu v rodinném centru Mateřídouška nebo využít prázdninový provoz MŠ Semínko. 

 

Příměstské tábory

Příměstské tábory mají na Toulcově dvoře mnohaletou tradici. Nejžádanější jsou v době letních prázdnin, kdy se jedná obvykle o pětidenní akce. Kratší tábory se konají ale i o dalších prázdninách během roku. Režim bývá vždy podobný, ráno rodič dítě přivede a večer odvádí domů, přes den je připraven pestrý program se zajištěným stravováním. Každoročně pro děti připravujeme různá témata táborů, přírodovědná, farmářská a další. Tyto akce pro Vás pořádá Mateřská školka Semínko, Rodinné centrum Mateřídouška a Sdružení SRAZ.

Těšíme se na mnohaleté účastníky i nové tváře!

Informace o létě 2022 a výpis jednotivých táborů se objeví  na odkaze níže v úterý 15. února 2022. Registrace pro veřejnost bude spuštěna v úterý 22. února 2022 ve 12:00. 

 Jednotlivé tábory najdete zde nebo v zelené nabídce vlevo.

 

Vápenské léto - prázdninové akce s koňmi

Od roku 2001 pořádá Sdružení SRAZ letní pobyty v prázdninovém centru Vápno.

V nabídce máme tyto akce s huculskými koňmi:
tábory pro děti a mládež
putování Praha – Vápno a zpět
putování Rájem
pobyty pro rodiče s dětmi
intenzivní hiporehabilitační pobyt

Na koňských táborech jezdíme na koni, do denního programu je zařazena péče o stádo – farmaření. To zahrnuje uklízení výběhů, přípravu krmení, napájení, vodění koní na pastvu, stavění ohradníků. Je myšleno i na osvětu v podobě „koňovědy“ či diskusních dílen na vybrané téma, výtvarné dílny, posezení u táboráku, společenské hry či muzicírování.

Více o jednotlivých programech se dozvíte zde.