Nabídka

Prázdninový provoz MŠ Semínko

Mateřská škola Semínko nabízí prázninový provoz pro děti ve věku 3-6 let. 

Dítě musí být řádně očkováno nebo mít doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Prázdninový provoz školky probíhá v čase 8-17 hod.

Programem prázdninového provozu jsou hry venku, kreativní tvoření, poznávání přírody vně i uvnitř MŠ. Letní osvěžení jistě zajistí vodní herní prvek na naší přírodní zahradě nebo zahradní sprchy.

 

Prázdninový provoz v MŠ Semínko bude v roce 2022 probíhat v termínech 11.-22.7. a 15.-26.8. (celkem 4 týdny)

 

Registrace na prázdninový provoz pro veřejnost bude spuštěna nejdříve 1.4. 2022 na stránkách Toulcova dvora. Odkaz na registraci i bližší informace zveřejníme na této stránce cca v březnu 2022.

 

Děti se přihlašují na konkrétní týden (pondělí až pátek). Dítě je závazně přihlášeno až po uhrazení školného a stravného.

Na prázdninový provoz se vztahují storno podmínky.

 

V případě dotazů pište Ivetě Garciové na adresu garciova@toulcuvdvur.cz

 

Podívejte se na naše facebookové stránky, co vše mohou děti zažít - https://www.facebook.com/msseminko