Nabídka

Informace o přijímání dětí

V naší mateřské škole si můžete vybrat mezi třídami běžnými a lesní třídou.

Své dítě můžete přihlásit do
- třídy klasického typu (Ježci, Veverky)
- lesní třídy Lesníček 

 

Chcete zapsat Vaše dítě do Semínka? Domníváte se, že jste v souladu s ideemi školky ? Pak vyplňte NÁBOROVÝ LÍSTEK v příloze a zašlete nám ho na email nebo vhoďte do schránky školy.

Náborové lístky přijímáme celoročně.

 

Informace o povinnosti očkování:

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku mají předškoláci.

 

Školné:

Výši školného v jednotlivých třídách naleznete v ceníku (dole). Platba školného je půl roku dopředu. Všechny třídy jsou zařazeny v rejstříku škol a splňují veškeré požadavky, které na mateřské školy klade zákon.
Na školné lze uplatnit slevu na vypočtené dani.  Sleva je ve výši minimální mzdy, pro rok 2019 je to 13 350 Kč, pro rok 2020 14 600. Na podrobnější informace se můžete zeptat v kanceláři školky.

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, jak stanovuje školský zákon.

Jsme držitelem ocenění UNESCO