Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Pro učitele

VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ROZVOJE učitelů

Pro učitele připravujeme aktivity, jejichž cílem je praktické začleňování environmentální výchovy do života školy. Průběžně proto nabízíme semináře, specializační studia i konference a poskytujeme učitelům konzultace a metodickou pomoc např. v rámci celorepublikových programů M.R.K.E.V. a Mrkvička.

 

Konzultace a semináře na míru
Pomůžeme vám posunout se v pedagogickém týmu o kousek dál a rozvinout své kompetence pro realizaci environmentální výchovy u vás ve škole. Nabízíme vám konzultaci či seminář pro vaši sborovnu na míru.

Semináře a konference
Dle našich aktuálních možností vypisujeme a realizujeme semináře akreditované MŠMT v rámci DVPP v oblasti EVVO.

Specializační studia v oblasti EVVO
Specializační studia pro koordinátory EVVO ve školách pořádáme od roku 2010. Dosud jsme uskutečnili 7 ročníků studia pro koordinátory v mateřských školách a 1 studium pro koordinátory v základních a středních školách.

V současné době (podzim 2022) připravujeme nový ročník studia pro koordinátory EVVO v mateřských školách (ze všech krajů ČR), který bude zahájen v dubnu 2023.
Více informací získáte u Martiny Chvátalové (chvatalova@toulcuvdvur.cz) nebo o jednotlivých ročnících studia na našem webu zde.

Webináře
V online prostředí připravujeme webináře na různá témata z oblasti EVVO, které vychází hlavně z našich zkušeností a praxe.

M.R.K.E.V. a Mrkvička
Botič o.p.s. koordinuje v Praze celorepublikové programy pro školy se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy) - určený pro ZŠ a SŠ a Mrkvička - určený pro MŠ. V rámci těchto programů rozesíláme školám časopisy Bedrník a Informační bulletin Mrkvička aj. metodické materiály, informace, apod., pořádáme semináře a konference. Více informací k Mrkvi i Mrkvičce rád poskytne koordinátorka programů Martina Chvátalová (chvatalova@toulcuvdvur.cz).

Newsletter