Původní valaška

Valašské ovce jsou menšího až středního tělesného rámce, velmi pevné konstituce. Jde o odolné plemeno, dobře zhodnocující pastvu s výbornou chodivostí. Valašky mají delší končetiny, úzkou hlavu klínovitého tvaru. Zbarvení těchto ovcí je různé - bílé, šedé, černé, ale i strakaté. Rohy jsou šroubovitého tvaru, berani jsou rohatí a původně většinou bezrohé ovce jsou v dnešních chovech také obvykle s rohy.

Charakteristickým znakem je smíšené rouno s krátkou a jemnou podsadou a dlouhými hrubými pesíky. Délka rouna dosahuje ročně 30 - 35 cm. Bahnice dosahují hmotnosti 40 - 45 kg, berani okolo 50 kg. Na jeden vrh je průměrně 1,39 jehněte. Množství nadojeného mléka za laktaci je 50 - 70 litrů.

Valašky jsou velmi otužilé a dobře přizpůsobené chovu v horských podmínkách.

Původní valaška