Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Šablony I v Mateřské škole Semínko

V rámci Operačního programu Praha Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhá v Mateřské škole Semínko dvouletý projekt s tématikou inkluzivního vzdělávání. Jedná se o projekt, kterým jsme reagovali na Výzvu č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu.

Aktivity projektu rozšíří kompetence pedagogických pracovníků naší mateřské školy. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. V rámci projektu se učitelé MŠ Semínko účastní vzdělávání v rozsahu od 16 do 60 hodin. Rovněž participují na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Ve školním roce 2018/2019 budou realizována odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí, které MŠ Semínko navštěvují.