Sbírka na Strom života v sadu

Náš třešňový sad bychom rádi oživili interaktivním modelem stromu plného života. Chcete se s námi podílet na jeho tvorbě? Hledáme pomoc malíře, grafika nebo řezbáře. Nevládnete žádnou z těchto dovedností a chcete do toho jít s námi? Strom života můžete podpořit i finančně. Můžete poslat peníze přímo na účet sbírky 2000968061/2010 s variabilním symbolem 500. Pokud chcete podpořit Strom života vyšší částkou než 1000 Kč, rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro daňový odpočet, kontaktujte nás, prosím, mailem.

Strom života bude zábavnou formou představovat význam starých ovocných stromů pro další živáčky a krajinu. Bude součástí nově vznikající naučné stezky, kterou připravují bioologové, botanici i lektoři Toulcova dvora. Cenné připomínky a zpětnou vazbu k jednotlivým zastavením při přípravě nám poskytuje nejen veřejnost, ale také Mgr. Michal Medek z Masarykovy univerzity v Brně a RNDr. Blažena Hušková z SIMID, oba jsou předními odborníky na interpretaci přírodního dědictví.

Strom života bude modelem vysokokmenného stromu, děti i dospělí budou moci objevovat tajemná zvířata, která v něm žijí. Chceme ukázat návštěvníkům smysl starého stromu jako domova, jako úkrytu před sluncem, jako části potravinového řetězce.

Sbírka bude otevřena do 31.12.2021.

Sbírka na Strom života v sadu