Seminář pro absolventy: Koordinátor EVVO v MŠ plus

Dvoudenní setkání koordinátorek EVVO v mateřských školách, absolventek našich specializačních studií, proběhlo 11.-12.3.2020. Díky za přátelskou, sdílnou a motivační atmosféru, hodně radosti úspěchů ve vaší práci s dětmi!

Seminář pro absolventy: Koordinátor EVVO v MŠ plus