Nabídka

Síť Mrkvička

Síť Mrkvička

Organizace Botič o.p.s., působící na Toulcově dvoře, je od roku 2008 krajským koordinátorem sítě pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA.

Tuto síť založila Síť středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina) a v jednotlivých krajích ho koordinují jeho členská střediska.

Cílem je poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.

Projekt se skládá ze následujících klíčových aktivit:

  • vydávání a distribuce Informačního bulletinu sítě MRKVIČKA.
  • pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů a pomůcek pro realizaci EV na mateřských školách
  • regionální (krajská) setkání pedagogických pracovníků, pracovníků SEV a dalších aktérů EVVO k vzájemné výměně zkušeností

Chcete se připojit?
Bližší informace o tom, jak se stát členem, najdete na webových stránkách SSEV Pavučina.
Členský poplatek je jen 400 Kč za rok.

Newsletter