Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 11. blok

250 hodin uteklo jako voda a studium je u konce. Poslední blok byl Maňána, vyřezávání, Land art, ohlédnutí se za celým studiem, evaluace a globální rozvojové vzdělávání. Už nás čekají "jen" zkoušky.

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 11. blok