Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2. blok

Intenzivních a sdílných 6 dní v SEV na Sluňákově uteklo jako voda. Paní učitelky byly obohaceny nejen o spoustu nových informací, ale i o nové komunikační a prezentační dovednosti. Děkujeme všem za krásné zážitky.

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2. blok