Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2020-2021

Na jaře 2020 jsme otevřeli nový ročník studia pro koordinátory EVVO v mateřských školách. Do studia je zapojeno 20 učitelek z mateřských škol z různých krajů a koutů Česka.

 

Tento projekt studia je podpořen Státním fondem životního prostředí a je tudíž pro účastníky zdarma. Hradí si jen cestovné a případné ubytování. Obsah studia vychází ze „Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností“ dle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

 

Studium probíhá od června 2020 do října 2021 a  zahrnuje 250 hodin přímé výuky rozdělených do jedenácti tří - šestidenních studijních bloků. V průběhu studia účastníci sestavují Školní program EVVO pro vlastní školu, který obhájí při závěrečných zkouškách v listopadu 2021.

 

Vzhledem k probíhající pandemii musela řada vzdělávacích bloků proběhnout formou on-line kurzů. Šlo to,... ale nadšeně jsme se vrátili k prezenční formě výuky zase od května a velmi doufáme v to, že studium už naživo dokončíme:-))

Fotodokumentaci z jednotlivých studijních setkání najdete ve fotogalerii na tomto webu a facebooku Botič - Toulcův dvůr .

 

Absolventky pátého ročníku studia (ukončeného na podzim 2018) o studiu řekly:

Toto studium bych doporučila, protože:

 • Je nabité novými poznatky, zkušenostmi, nápady, dobré pohody, podpory… Je fajn být pohromadě s tolika nadšenci a vidět jak to jinde funguje. Vše je o lidech. Moc děkuji, že jsem tu mohla být s Vámi.
 • Předá informace, které bychom jinak pracně a dlouhodobě shromažďovali, dovolí podívat se na věci z nového úhlu, ukáže, jak vše uvést do praxe.
 • Poznáte plno zapálených učitelek, které ,,neusnuly", ale chtějí dobře pracovat a dětem něco předat.
 • Stojí za čas, který jsem studiu věnovala - bezvadní lektoři, nové a zajímavé informace a naučila jsem se psát Školní program EVVO.

V průběhu studia jsem zažila:

 • příjemné dny se super kolegyněmi a lektorkami (našimi konzultantkami) a poznala jsem stejně naladěné lidičky
 • legraci, uvědomění, spoustu AHA, silný impuls zajímat se o EVVO i dál
 • přátelství, zážitky, skvělé vedení, ohleduplnost, nadšení pro věc, předávání zkuš., přehled
 • spoustu nových aktivit pro děti, nezapomenutelné zážitky
 • spoustu legrace, a užitečných informací
 • mnoho krásných okamžiků, jiné pojetí výuky, praktických ukázek a partu báječných lidí
 • nadšení, podporu, aha efekt, ale i úmorné hodiny nad tvorbou vlastního ŠP EVVO
 • zkušenosti z jiných MŠ, kolegyní, zábavu, pohodu

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2020-2021