Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Od 1.11.2020 je přírodní areál Toulcova dvora otevřen v čase 10.00 - 16.00

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2020-2021

Na jaře 2020 otevřeme nový ročník studia pro koordinátory EVVO v mateřských školách. Těšíme se na novou skupinu 20 učitelů a učitelek z mateřských škol a intenzivní práci s nimi po dobu 18 měsíců.

 

Tento projekt studia je podpořen Státním fondem životního prostředí a bude tudíž pro účastníky zdarma. Hradit si budou účastníci jen cestovné a případné ubytování. Obsah studia vychází ze „Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností“ dle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

 

Studium bude probíhat od dubna 2020 do září 2021. Studium je realizováno prezenční formou a zahrnuje 250 hodin přímé výuky rozdělených do deseti tří - šestidenních studijních bloků. V průběhu studia účastníci sestaví Školní program EVVO pro vlastní školu, který obhájí při závěrečných zkouškách.

 

V současné době už máme kapacitu obsazenou, přijímáme už pouze náhradníky. Přesto můžete dál posílat přihášky, budeme Vás registrovat a v případě, že se místo uvolní, rádi Vám ho nabídneme.

 

Podrobné informace ke studiu jsou uvedeny níže v dokumentu Informace o studiu  (obsahuje i termíny většiny studijních bloků).

 

Absolventky pátého ročníku studia (ukončeného na podzim 2018) o studiu řekly:

Toto studium bych doporučila, protože:

 • Je nabité novými poznatky, zkušenostmi, nápady, dobré pohody, podpory… Je fajn být pohromadě s tolika nadšenci a vidět jak to jinde funguje. Vše je o lidech. Moc děkuji, že jsem tu mohla být s Vámi.
 • Předá informace, které bychom jinak pracně a dlouhodobě shromažďovali, dovolí podívat se na věci z nového úhlu, ukáže, jak vše uvést do praxe.
 • Poznáte plno zapálených učitelek, které ,,neusnuly", ale chtějí dobře pracovat a dětem něco předat.
 • Stojí za čas, který jsem studiu věnovala - bezvadní lektoři, nové a zajímavé informace a naučila jsem se psát Školní program EVVO.

V průběhu studia jsem zažila:

 • příjemné dny se super kolegyněmi a lektorkami (našimi konzultantkami) a poznala jsem stejně naladěné lidičky
 • legraci, uvědomění, spoustu AHA, silný impuls zajímat se o EVVO i dál
 • přátelství, zážitky, skvělé vedení, ohleduplnost, nadšení pro věc, předávání zkuš., přehled
 • spoustu nových aktivit pro děti, nezapomenutelné zážitky
 • spoustu legrace, a užitečných informací
 • mnoho krásných okamžiků, jiné pojetí výuky, praktických ukázek a partu báječných lidí
 • nadšení, podporu, aha efekt, ale i úmorné hodiny nad tvorbou vlastního ŠP EVVO
 • zkušenosti z jiných MŠ, kolegyní, zábavu, pohodu

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2020-2021